تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (58)

پرنده‌ی جولای طلایی آفریقایی با لانه‌ی دست‌سازش، در کشور کنیا هنرنمایی می‌کند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (58)

پرنده‌ی پاتو

این پرنده که پاتو نام دارد، برای استراحت، کُنده‌ها و درخت‌های خشک را انتخاب می‌کند و طوری روی آن‌ها جا می‌گیرد که به جزئی از درخت تبدیل می‌شود.

پرنده‌ی جولای طلایی آفریقایی

پرنده‌ی جولای طلایی آفریقایی با لانه‌ی دست‌سازش، در کشور کنیا هنرنمایی می‌کند.

میش مرغ

این پرنده‌ی جالب، میش‌مرغ نام دارد. بسیار زودرَم و محتاط است و با اینکه در پرواز قوی است، اغلب از خطر فرار می‌کند یا مخفی می‌شود. این پرنده در شهر بوکان ایران یافت می‌شود.

گرگ‌ها و سگ‌ها

گرگ‌ها هرچند اغلب با هم درگیر می‌شوند و دعوا می‌کنند، معمولاً خیلی زود آشتی می‌کنند. میزان درگیری و دعوا بین سگ‌ها کمتر است؛ اما اگر درگیر شوند، معمولاً آشتی نمی‌کنند و کینه به دل می‌گیرند. هرچند گرگ و سگ ریشه‌ی مشترک دارند، گرگ‌های وحشی هنوز برای تهیه‌ی غذا و زنده‌ماندن به همنوعان خود نیاز دارند؛ در حالی که سگ‌های اهلی به انسان‌ها و صاحبانشان وابسته‌اند.

منبع :