تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (55)

طبق گفته‌ی زیست‌شناسان، پانداها وقتی ناراحتند، به گوشه‌ای می‌روند و تنها می‌نشینند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (55)


عنکبوت‌های آمریکای جنوبی

مهندسی بی‌نظیر‌ برای بقای نسل

گونه‌ای از عنکبوت‌های آمریکای جنوبی برای محافظت از تخم‌های خود، ساختاری عجیب می‌سازند که با حصاری احاطه شده است و تخم زیر برج قرار می‌گیرد.


عقاب

اگر چشم کسی مشابه چشم عقاب باشد، اجسامی را که مستقیماً در مسیر چشم‌هایش قرار دارند، بزرگ‌تر از حد معمول می‌بیند. همچنین رنگ‌ها درخشش بیشتر و طیف‌های باورنکردنی خواهند داشت.


کروکودیل‌ها

کروکودیل‌ها می‌توانند هنگام کمین، نفس خود را تا دو ساعت زیر آب نگه دارند. هنگامی که فقط چشم‌هایشان بالای آب دیده می‌شود، شناور نیستند، بلکه ایستاده‌اند.


پانداها

طبق گفته‌ی زیست‌شناسان، پانداها وقتی ناراحتند، به گوشه‌ای می‌روند و تنها می‌نشینند.


منبع :