معضلی به نام کمال‌گرایی والدین

مهربانی والدین با فرزندان زمینه‌ی بهترین موقعیت‌ها را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این خواست قلبی، یکی از جلوه‌های زیبای انسانی در دنیاست.

معضلی به نام کمال‌گرایی والدین

مهربانی والدین با فرزندان زمینه‌ی بهترین موقعیت‌ها را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این خواست قلبی، یکی از جلوه‌های زیبای انسانی در دنیاست. برای فرزندان نیز بودن زیر چتر حمایت والدین یا سرپرستان، موقعیتی آرام‌بخش فراهم می‌کند. این رابطه‌ی دوطرفه زمانی به مشکل می‌خورد که موفقیت‌خواهیِ والدین برای فرزندان، رنگ کمال‌گرایی به خود بگیرد. در این صورت فرزندان برای هماهنگ‌سازی توانمندی‌های محدود خود با شرایط جدید دچار مشکل می‌شوند. در ادامه، راهکارهای ایجاد تعادل بین موفقیت‌خواهی والدین و کامیابی فرزندان را می‌خوانید.

شناخت به‌جای قضاوت

فرزند شما هم دقیقاً مثل بزرگ‌ترها، گاهی رفتاری از خودش بروز می‌دهد که بیانگر جنبه‌ی دیگری از شخصیت اوست. هرچند این رفتارها اغلب غیرمنتظره‌ است، قضاوت شتاب‌زده‌ی والدین نیز واکنشی ناکارامد خواهد بود. شناخت شما از روحیات او بهترین راهکار برای پذیرش رفتارش و تلاش برای رفع نقایص است.

درنظرگرفتن موقعیت رفتاری

موقعیت نامطلوب از نظر ما، موقعیتی است که انتظاراتمان را برآورده نمی‌کند و حاصل علت‌های فراوانی است که به معلولی پیش‌بینی‌ناپذیر منجر شده است. باید تفاوت‌های محسوس دیدگاه والدین و فرزند را که تحت‌تأثیر شرایط سنی هر دوی آن‌هاست، به این عامل اضافه کرد. برای عبور از معضل کمال‌گرایی، گفت‌وگوی سازنده در جمع خانوادگی کمک زیادی به هر دو خواهد کرد تا بتوانند موقعیت خود را بهتر توصیف کنند. این راهکار برای فرزند آرامش‌بخش خواهد بود و به والدین کمک می‌کند تا عوامل زمینه‌ای رخدادها را بهتر درک کنند.

موقعیت مهم سایر نقش‌آفرینان

برای تغییر وضعیت آموزشی یا اجتماعی نوجوانان، افراد دیگری نیز نقش‌آفرین هستند. این افراد شامل مربیان و مشاوران و اعضای دیگر فامیل یا حتی دوستان فرزندتان می‌شوند. توجه به جایگاه ویژه‌ و کارآمد این افراد، یکی از راهکارهای طلایی برای حل مشکلات و نیز پرهیز از کمال‌گرایی است. الزاماً نباید مشکلات را والدین در منزل حل کنند. این دیدگاه نمونه‌ی مهمی از  ایدئال‌گراییِ نامؤثر است. بازگذاشتن دریچه‌ی تبادل‌نظر بین همه‌ی نقش‌آفرینان و مهم‌تر از آن، ایجاد فرصتی برای عملی‌کردن راه‌حل آن‌ها، از موقعیت نامطلوب، فرصتی ایدئال می‌سازد.


منبع :