کار را از پایان آغاز کنید

چندی پیش، کنکوری‌های 98 در حال انتخاب‌رشته بودند. به شما هم که کنکور سال بعد را در پیش دارید، پیشنهاد می‌کنم انتخاب‌رشته‌ی زودهنگام انجام دهید.

کار را از پایان آغاز کنید

چندی پیش، کنکوری‌های ۹۸ در حال انتخاب‌رشته بودند. به شما هم که کنکور سال بعد را در پیش دارید، پیشنهاد می‌کنم انتخاب‌رشته‌ی زودهنگام انجام دهید.

با بررسی اطلاعات رشته‌های گوناگون و نمره‌هایی که برای قبولی در آن‌ها نیاز است، وضعیت خود را بسنجید و برای سال بعد، هدف‌گذاری کنید. امکان دارد هدف‌گذاری شما در طول سال ارتقا پیدا کند؛ یعنی رشته و دانشگاه خود را تغییر دهید.

از همین حالا رشته‌ی خود را انتخاب کنید و بر اساس آن، چند ‌از ‌ده هر درس را مشخص کنید. این کار مصداق شروع کار از پایان است؛ یعنی می‌دانید که قرار است به چه نقطه‌ای برسید و برای دست‌یابی به آن در همه‌ی درس‌ها نمره‌های موردنیاز را به دست‌ می‌آورید.