تحلیل سؤالات نادرست، دشمن توهم یادگیری است

زمانی فکر می‌کنید که مطلبی را می‌دانید و دچار توهم یادگیری می‌شوید و برعکس آن، زمانی هم هست که فکر می‌کنید چیزی نمی‌دانید و دچار توهم فراموشی می‌شوید.

تحلیل سؤالات نادرست، دشمن توهم یادگیری است

زمانی فکر می‌کنید که مطلبی را می‌دانید و دچار توهم یادگیری می‌شوید و برعکس آن، زمانی هم هست که فکر می‌کنید چیزی نمی‌دانید و دچار توهم فراموشی می‌شوید. برای هر دو، یک راه‌حل اساسی وجود دارد: از خودتان امتحان بگیرید.

وقتی آزمون می‌دهید، توهمات یادگیری و فراموشی‌تان واقعی می‌شود و متوجه می‌شوید که دانش شما در چه سطحی قرار دارد و خودتان را همان‌گونه که هستید می‌شناسید.

علاوه بر خود آزمون، تحلیل آزمون و مخصوصاً سؤالات نادرست شما، دشمن توهم یادگیری است. این جمله‌ی علیرضا سلطانی، رتبه‌ی ۸ تجربی منطقه‌ی ۲ در سال ۹۷، می‌تواند راهگشایی برای همه‌ی دانش‌آموزان باشد: «تحلیل آزمون را جدی بگیرید تا یادگیری‌های ناقص خود را بشناسید و برای تبدیل آن به یادگیری کامل، برنامه‌ریزی کنید.»

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی