نزدیک و باز هم نزدیک‌تر

عصر جمعه، پس از تحلیل آزمون، زمان برنامه‌ریزی دو هفته‌ی بعد فرامی‌رسد. برنامه‌ی راهبردی کانون را پیش روی خود بگذارید و برای خود برنامه‌ای شخصی تدوین کنید.

نزدیک و باز هم نزدیک‌تر

عصر جمعه، پس از تحلیل آزمون، زمان برنامه‌ریزی دو هفته‌ی بعد فرامی‌رسد. برنامه‌ی راهبردی کانون را پیش روی خود بگذارید و برای خود برنامه‌ای شخصی تدوین کنید.

حالا هریک از درس‌های شما نیازمند صرف زمانی معین برای اجرا و رسیدن به هدف مشخص، یعنی نمره‌‌ی مطلوب، است.

آیا برنامه‌ی شما بدون معلم و کلاس و کتاب و ابزار و منابع مطالعاتی می‌تواند روبه‌جلو حرکت کند؟ آیا روش‌های مطالعاتی‌تان معلوم است؟ چقدر به یادداشت‌های معلم و کلاس اهمیت می‌دهید؟ چقدر به مرور و بازخوانی و تا چه میزان به روش بازیابی متکی هستید؟

برنامه‌ی شما وقتی زندگی می‌یابد که منابع مطالعاتی و روش‌های مطالعاتی‌تان را هم مشخص کرده باشید. وقتی برای دو هفته‌ی پیش رو برنامه می‌نویسید، برای آنکه برنامه‌ی شخصی‌تان پویا و شاداب باشد، هرشب قبل از خواب دو کار مهم انجام دهید:

۱. برای فردای آن روز، با توجه به برنامه‌ی جامع دوهفته‌ای خود، برنامه‌ی کم‌حجمی پیش‌بینی کنید تا بتوانید آن را انجام دهید.

۲. برنامه‌ای را که در طول روز انجام دادید، در دفتر برنامه‌ریزی بنویسید.

با این روش می‌دانید که چه‌کار کرده‌اید و می‌خواهید چه‌کار کنید.