عادت‌های مطالعاتی خود را کشف کنید

برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم، فرصتی طلایی وجود دارد که قبل از رسیدن به پایه‌ی دوازدهم، عادت‌ها و روش‌های مطالعاتی خود را کشف کنند.

عادت‌های مطالعاتی خود را کشف کنید

برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم، فرصتی طلایی وجود دارد که قبل از رسیدن به پایه‌ی دوازدهم، عادت‌ها و روش‌های مطالعاتی خود را کشف کنند. معمولاً کشف عادت‌ها پروسه‌ای زمان‌بر است و با توجه به اینکه معمولاً از روش آزمون‌‌وخطا در آن استفاده می‌شود، به صبر ‌و حوصله نیاز دارد؛ اما الان بهترین زمان برای این کار است.

شما چه دهم و چه یازدهم باشید، می‌توانید برای این موضوع بسیار مهم وقت بگذارید و بعد از کشف عادت‌ها و روش‌هایتان، بقیه‌ی مسیر را با آرامش طی کنید. البته فراموش نکنید قرار نیست اول عادت‌ها را کشف کنید و بعد مسیر را شروع کنید. عادت‌ها در زمانی که وارد مسیر شده‌اید، بهتر و مطمئن‌تر کشف می‌شوند.

تابستانی که در آن هستید، با توجه به اینکه مدارس هنوز شروع نشده‌ است، فرصت مناسبی برای این کار است. پس، از زمان به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.