برای شروع سال تحصیلی پرنشاط آماده شوید

بارها تأکید کرده‌ایم که تابستان فرصت خوبی برای کسب آمادگی ذهنی و جسمی برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

برای شروع سال تحصیلی پرنشاط آماده شوید

بارها تأکید کرده‌ایم که تابستان فرصت خوبی برای کسب آمادگی ذهنی و جسمی برای آغاز سال تحصیلی جدید است. کوهنوردی که هفت‌ بار قله‌ی اورست را فتح کرده است، می‌گوید: «هیچ راه میان‌بُری برای فتح قله وجود ندارد.»

این مهم است که درک واقعی از هدف و روش دست‌یابی به آن داشته باشیم. استعداد ذاتی افسانه‌ای بیش نیست. به‌عبارت واضح‌تر، دست‌یابی به رتبه‌ی برتر، محدود و منحصر به نخبه‌ها نیست؛ بلکه این موفقیت تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند. موفقیت میوه‌ی زحمت و تلاش است و برساخته‌ی اشتیاق و پشتکار و دست‌یابی به هدف‌های بزرگ‌، نیازمند بردباری است. به‌قول حافظ «مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش».