یادگیری از پدیده‌های جهان اطراف

والدین الگوی یادگیری بچه‌ها هستند و نگرش آن‌ها به آموزش می‌تواند الهام‌بخش در همه‌ی مراحل زندگی فرزندان باشد.

یادگیری از پدیده‌های جهان اطراف

والدین الگوی یادگیری بچه‌ها هستند و نگرش آن‌ها به آموزش می‌تواند الهام‌بخش در همه‌ی مراحل زندگی فرزندان باشد.

پدیده‌های علمی مثل رشد پرشتاب تکنولوژی، حوادث طبیعی مثل بروز خشک‌سالی یا گرمای شدید و پدیده‌ای مثل رسیدن میوه‌ها و دیدن یک بنای تاریخی، همگی سرشار از راز و رمزهایی است که می‌توان بخشی از گنجینه‌ی ارزشمند آن‌ها را برای فرزندان گشود.

برای ایجاد یادگیری فعال باید برای کودک نقش مهمی قائل شد. مثلاً با مشاهده‌ی یک بنای تاریخی از او بخواهید که دیده‌ها و شنیده‌های خود را توصیف کند. اطلاعات مرتبط با این بنای تاریخی را جمع‌آوری کند. یافته‌های خود را با موقعیت زندگی و تجربیات قبلی خود پیوند دهد.

بدین‌سان آموزش شما در گفت‌وگویی دوجانبه، به مطلوب‌ترین سطح کیفی خواهد رسید.