گام‌هایی به‌سوی بهره‌وری در یادگیری

تنظیم هدف مطالعاتی مشخص برای هر بازه‌ی مطالعاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تمرکز دارد. تمرکز یکی از پیش‌نیاز‌های مهم یادگیری بهینه است.

گام‌هایی به‌سوی بهره‌وری در یادگیری

برای دست‌یافتن به بهره‌وری بیشتر در یادگیری، باید روش‌های بهبود تکنیک‌های یادگیری را بدانیم. مطالعه یکی از تأثیرگذارترین عوامل یادگیری است و پشت‌سرگذاشتن بازه‌ی مطالعاتی موفق، مقدمه‌ی تکمیل یادگیری با مرور و تمرین است. چه عواملی می‌تواند کیفیت مطالعه‌ی شما را ارتقا دهد؟

تعیین اهداف برای هر بازه‌ی مطالعاتی

تنظیم هدف مطالعاتی مشخص برای هر بازه‌ی مطالعاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تمرکز دارد. تمرکز یکی از پیش‌نیاز‌های مهم یادگیری بهینه است. تفاوت زیادی بین مطالعه‌ی پراکنده و نامحدود با مطالعه‌ی منظم و هدفمند وجود دارد. برنامه‌ی مطالعاتی منظم به شما کمک می‌کند که اهداف مطالعاتی روشنی داشته باشید. به‌کمک این هدف مطالعاتی، حجم درس‌ها در بازه‌ی مطالعاتی مشخص می‌شود و برای مطالعه‌ی نقص‌ها یا درس‌هایی که جا مانده است، برنامه‌ی بهتری خواهید داشت.

جادوی خلاصه‌نویسی

خلاصه‌نویسیِ قبل از مطالعه، اهداف آموزشی بازه‌ی مطالعاتی پیشِ رو را از نو تنظیم می‌کند. خلاصه‌برداری هنگام مطالعه نیز به ثبت بخشی از مطالب که از نظر شما مهم‌تر و کلیدی‌ترند، اختصاص دارد. خلاصه‌برداری بعد از مطالعه، نقش تحلیل مجدد را ایفا می‌کند. این خلاصه‌های کاربردی، شامل مطالبی است که تکمیل‌کننده‌ی یادگیری‌تان خواهد بود. خلاصه‌نویسی جادویی تمام‌وقت است و به‌کمک آن، مطالعه‌ی شما در مسیر درست خود قرار می‌گیرد و به یادگیری کامل منتهی می‌شود.

توزیع درست زمان و انرژی

آن بخش از تکالیف و مطالعات را که پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر است، به بخش‌هایی از زمان‌های مطالعاتی منتقل کنید که در آن بازه، بیشترین آمادگی و تمرکز را دارید. مهم‌ترین تأثیر این متعادل‌‌سازی، افزایش توان یادگیری هنگام مطالعه و احساس رضایت بیشتر هنگام کارکردن با مفاهیم درسی است. این روش برای تکالیف درسی و سؤالات امتحانیِ درس‌های چالش‌برانگیز نیز اجرایی است. موفقیت در این راهکار تا حد زیادی به هوش دانش‌آموزان و توان آن‌ها در شناخت ویژگی‌های فردی خود وابسته است. زمان ۲۴ساعته‌ی هر روز به‌طور یکسان در اختیار همه‌ی دانش‌آموزان قرار دارد. عامل تفاوت بین آن‌ها، نوع استفاده از این ۲۴ ساعت است.


منبع :