پرونده‌ی هنر: مقبره‌ها نمونه‌های شاخص معماری اسلامی

مقبره‌ها همچون مساجد، آثار به‌جای‌مانده‌ی فراوانی از معماری اسلامی دارند؛ مانند مقبره‌ی شیخ عطار و خیام در نزدیکی نیشابور، مقبره‌ی حافظ و سعدی در شیراز و آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در ماهان کرمان.

پرونده‌ی هنر: مقبره‌ها نمونه‌های شاخص معماری اسلامی

مقبره‌ها همچون مساجد، آثار به‌جای‌مانده‌ی فراوانی از معماری اسلامی دارند؛ مانند مقبره‌ی شیخ عطار و خیام در نزدیکی نیشابور، مقبره‌ی حافظ و سعدی در شیراز و آرامگاه شاه‌ نعمت‌الله‌ ولی در ماهان کرمان.

اما قدیمی‌ترین مقبره‌ی برجای‌مانده از معماری اسلامی، مقبره‌ی امیراسماعیل سامانی در بخارا است؛ بنایی سرشار از جزئیات هنری و آجرکاری‌های متنوع که مانند حصیر به‌ هم بافته شده و گنبد آن شبیه گنبدهای ساسانی است. این بناها معمولاً تک‌بنا و شامل گنبد و فضای زیر گنبد است که محل قبر یا ضریح متوفی است و الحاقات دیگری به بنا متصل نیست.

مقبره‌ی امیراسماعیل سامانی در بخارا

مقبره‌ی امیراسماعیل سامانی در بخارا

مقبره‌ی امیراسماعیل سامانی در بخارا

مقبره‌ی امیراسماعیل سامانی در بخارا