معرفی کتاب: درست و نادرست

این کتاب با زبانی روان و مثال‌هایی ملموس، ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت، واکنش درست در مقابل تأثیرپذیری از دیگران و تشخیص درست از نادرست را به کودکان آموزش می‌دهد.

معرفی کتاب: درست و نادرست


نویسنده: لیزا او.انگهارت

مترجم: برزو سریزدی

انتشارات صابرین

معرفی کتاب: درست و نادرست


کودکان خردسال باور دارند که «هرچیزی که من می‌خواهم، درست است». با این حال می‌توانند برای خشنود‌کردن بزرگ‌ترها و تنبیه‌نشدن، کار درست را انجام دهند. آن‌ها از بدو تولد نمی‌دانند درست یا خطا کدام است؛ اما با گذشت سال‌ها امیدواریم بتوانیم آن‌ها را افرادی مسئولیت‌پذیر و محترم بار بیاوریم. کودکان در سال‌های اولیه‌ی مدرسه‌ از خود می‌پرسند: «این کار چه نفعی برای من دارد؟» در این سن، آن‌ها منفعت‌اندیش می‌شوند و به‌نظرشان منصفانه است. کودکان معمولاً در سال‌های پایانی دبستان، رفتارشان را با هنجارهای اجتماع تطبیق می‌دهند.

این کتاب با زبانی روان و مثال‌هایی ملموس، ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت، واکنش درست در مقابل تأثیرپذیری از دیگران و تشخیص درست از نادرست را به کودکان آموزش می‌دهد. فراتر از آن، به کودکان یاد می‌دهد علاوه بر انجام کار درست، کارهای خوب را در رفتارشان نشان دهند.