رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستان

فهرست رتبه برترهای کانون در کنکور فنی و حرفه ای (هنرستان) سال 98

رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستان

نتایج نهایی قبولی‌های کنکور 98 هنرستان (کنکور کاردانی فنی و حرفه‌ای) توسط سازمان سنجش اعلام شد. 

کارنامه نهایی داوطلبان در سایت سازمان سنجش منتشر شده است. 

دریافت کارنامه نهایی

فهرست زیر، رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستان و تعداد حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون را معرفی می‌کند. 

این لیست تا این لحظه است و با دریافت اطلاعات بیش‌تر به روزرسانی می‌شود. 


جشن رتبه‌های برتر هنرستان به زودی در تهران برگزار می‌گردد. 

اگر شما هم جزو رتبه‌های 1 تا 10 کنکور هنرستان در یکی از 9 رشته زیر هستید و نام شما در لیست زیر نیست، با گروه آزمون هنرستان تهران به شماره 6463 (021) - داخلی 136 تماس بگیرید و یا در بخش نظرات پایین همین صفحه اطلاع دهید.


کامپیوتر
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانهانیه خان‌آبادی قهی
رتبه 1

7 آزمون از یازدهم
2 سال حضور در کانون
تهران
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه شاه علی رامشه
رتبه 2

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمهسا پیران صائین
رتبه 3

22 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانزینب اسکندری
رتبه 4

16 آزمون نهم و دوازدهم
2 سال حضور در کانون
قم
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمهسا مودب سرخسی
رتبه 5

2 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمتین علیزاده
رتبه 6

17 آزمون از دهم
3 سال حضور در کانون
تهران
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانسیدمحمد رخشانی
رتبه 7

11 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
یاسوج
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمود کریمی عقدا
رتبه 8

41 آزمون ششم، نهم و از یازدهم
4 سال حضور در کانون
یزد


نقشه‌کشی معماری
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحیا علی‌قلی طایفه
رتبه 1

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران  
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه کاظمی مقدم
رتبه 2

16 آزمون از دهم
3 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانعلیرضا غفاری
رتبه 3

16 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
قم 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمهسا ملکی مقدم
رتبه 4

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران   
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمهدیه غلامی
رتبه 5

15 آزمون از دهم
3 سال حضور در کانون
تهران  
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستاننازنین میرزایی
رتبه 8

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران  
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانسمیرا جاویدی شهربابک
رتبه 9

24 آزمون از یازدهم
2 سال حضور در کانون
شهربابک  
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمریم ارشدی‌نژاد
رتبه 10

25 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
اسلام‌شهر  گرافیک
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانعارفه باخدا
رتبه 1

8 آزمون از دهم
3 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانسیده‌شقایق بطحائی
رتبه 2

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
گلپایگان
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه منعمی
رتبه 3

2 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
گلپایگان

رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانشقایق شریفی
رتبه 6

16 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تبریز
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانهانیه محمدی
رتبه 7

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
قزوین
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه دانشور
رتبه 10

3 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
آباده 


الکتروتکنیک
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمد عصاری نائینی
رتبه 3

8 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
قم
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمد عباسی
رتبه 4

11 آزمون از دواردهم
1 سال حضور در کانون
گرگان
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمدمهبد خانبابایی
رتبه 6

3 آزمون از دواردهم
1 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانامیررضا حسینی
رتبه 7

31 آزمون از یازدهم
2 سال حضور در کانون
نیشابور
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانعلی جعفری هرستانی
رتبه 8

6 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
خمینی‌شهر 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانعلیرضا شیری
رتبه 10

7 آزمون نهم و دوازدهم
2 سال حضور در کانون
تهران  


تربیت بدنی
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه‌زهرا نعمتی کلائی
رتبه 1

6 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
بابل
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانسمیرا سعادتی
رتبه 3

11 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانشقایق بهرابادی
رتبه 4

33 آزمون نهم و دوازدهم
2 سال حضور در کانون
نیشابور
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانسما موسی‌زاده
رتبه 8

2 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
شهریار
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانصبا بختیاری
رتبه 10

17 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
شهریارتأسیسات مکانیکی
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمد قاسمی‌زاده
رتبه 3

1 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
لار
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانامیرحسین محمدی
رتبه 5

2 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
اصفهان 
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانعلی ظریف‌ ثاقب اکبرپور
رتبه 8

2 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
مشهد
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمحمدرضا خندانی چرمچیان
رتبه 9

2 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
مشهد


حسابداری
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمهدیس آوندی
رتبه 2

23 آزمون از یازدهم
2 سال حضور در کانون
پیرانشهر
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمبینا بابایی
رتبه 5

13 آزمون از دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانفاطمه توکلی
رتبه 8

15 آزمون از دهم
3 سال حضور در کانون
تهران


مکانیک خودرو
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانبهرام قنبری لفدانی
رتبه 2

4 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
1 سال حضور در کانون
تهران
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانجواد ایزدی
رتبه 3

14 آزمون نهم، دهم و دوزادهم
3 سال حضور در کانون
تربت حیدریه
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانمبین نادری
رتبه 7

7 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
1 سال حضور در کانون
سنندج


صنایع غذایی
رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستانزهرا صفری
رتبه 6

7 آزمون از 9 آزمون دوازدهم
1 سال حضور در کانون
آزادشهر


رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستان

رتبه‌های برتر کانون در کنکور 98 هنرستان