نمونه سوالات تستی آمادگی برای آزمون 22 شهریور- درس ریاضی- ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌ ریاضی پیشرفته برای شما آورده شده است.

نمونه سوالات تستی آمادگی برای آزمون 22 شهریور- درس ریاضی- ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌‌ ریاضی پیشرفته برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید. سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در ادامه برای شما می‌آوریم مقایسه کنید. مباحث این سوالات منطبق با آزمون 22 شهریور است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمونپاسخ تشریحی