مجموعه کتاب‌های کاربرگ آموزشی

3 عنوان کتاب کاربرگ ویژه نوآموزان 3 تا 6 سال با گرافیکی جذاب برای آموزش مفاهیم اجتماعی به کودکان و تقویت هوش و دست‌ورزی طراحی شده است.

مجموعه کتاب‌های کاربرگ آموزشی

معرفی کتاب کاربرگ:


مجموعه کتاب‌های کاربرگ آموزشی برای رده سنی 3 تا 6 سال طراحی و تألیف شده است.

این مجموعه در 3 جلد زیر ارائه شده است.

کاربرگ آموزشی پیش دبستانی 2

کاربرگ آموزشی پیش دبستانی1

 کاربرگ آموزشی 3 تا 4 ساله‌ها

در هر کاربرگ 42 موضوع در نظر گرفته شده است. در هر صفحه یک هدف ( مانند آشنایی با پلیس) قرار گرفته است که مربی ضمن معرفی هدف و آموزش به کودکان، کاربرگ را با فعالیت‌هایی مانند نقاشی، کلاژ، چاپ و ... تکمیل می‌نماید.

ویژگی مهم این کاربرگ‌ها انعطاف پذیری است یعنی هر مربی با توجه به شرایط کلاس و نوآموزان، می تواند دستور تکمیل کاربرگ را انتخاب نماید.

در پشت هر کاربرگ، یک فعالیت هوش، دست ورزی و خلاقیت درج شده است تا همگام با آموزش مفاهیم اجتماعی، دست ورزی و هوش نوآموزان نیز تقویت گردد.

صحافی کاربرگ ها به صورت سیمی است و با تکمیل هر کاربرگ امکان جداکردن آن برای قرار دادن در پوشه کار در نظر گرفته شده است.

کاربرگ‌های 1 و 2 ضمیمه برچسب دارند.

قیمت هر کاربرگ 35000 تومان می‌باشد.

برای تهیه کتاب می توانید از راه‌های زیر اقدام نمایید.

1- مراجعه به نمایندگی‌های کانون

2- مراجعه به سایت kanoonbook.ir و ثبت سفارش اینترنتی و دریافت در درب منزل