تمرین برای آمادگی آزمون 22 شهریور -علوم چهارم دبستان

آخرین آزمون تابستان در پیش داریم و میدونم همه تون میخواید نتیجه کلی کارتون ببینید. این آزمون جمع بندی کل دوران تابستانه و تقریبا تا شروه سال تحصیلی جدید یک هفته زمان داریم. پس لازمه که تمرین

تمرین برای آمادگی آزمون 22 شهریور -علوم چهارم دبستان

آخرین آزمون تابستان در پیش داریم و میدونم همه تون میخواید نتیجه کلی کارتون ببینید. 

این آزمون جمع بندی کل دوران تابستانه و تقریبا تا شروع سال تحصیلی جدید یک هفته زمان داریم. 

پس لازمه که تمرین حل کنید و میزان آمادگی خودتون در آزمون بسنجید 

براتون تمرین علوم گذاشتم که نگاه به آینده 10 سوال نگاه به گذشته 10 سوال داریم حتما فایل زیر دانلود کنید. 

تمام سوالاتش در زمان داده شده حل کنید و نتیجه تون برام زیر این مطلب پست کنید.