دشوارترین و آسان‌ترین سؤالات آزمون 15 شهریور یازدهم ریاضی

دشوارترین و آسان‌ترین سؤالات آزمون 15 شهریور یازدهم ریاضی کدام سوالات بودند ؟

دشوارترین و آسان‌ترین سؤالات آزمون 15 شهریور یازدهم ریاضی

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات آزمون 15 شهریور یازدهم ریاضی کدام سوالات بودند ؟

در جدول زير مي‌توانيد مشاهده نماييد که در هر درس، کدام سؤال دشوارترين سؤال بوده است؛ يعني تعداد کم‌تري از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن‌ پاسخ صحيح دهند و نيز مي‌توانيد مشاهده کنيد که کدام سؤال، آسان‌ترين سؤال بوده است و تعداد زيادتري از دانش‌آموزان توانسته‌اند به آن‌ پاسخ صحيح دهند. (همان‌طور كه مي‌دانيد! شناخت سؤال‌هاي آسون و سخت هر درس، مهارتي است که داشتن آن در کنار استفاده از تکنيک ضربدر منفي كمك‌تان مي‌کند تا در جلسۀ آزمون اتلاف وقت را به حداقل برسانيد!!)

دشوارترین و آسان‌ترین سؤالات آزمون 15 شهریور یازدهم ریاضی

نظرتون در مورد سطح دشواری این آزمون رو برای ما بنویسید...

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا