نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_فصل سوم

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس فارسی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_فصل سوم

نمونه سوال تشریحی فصل سوم فارسی سوم دبستان_اخلاق فردی و اجتماعی

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تشریحی درس فارسی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_فصل سوم

نمونه سوالات تشریحی فارسی سوم دبستان_فصل سوم


فایل های ضمیمه

انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول ) از زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا