بابک فخر : کارنامه‌های کانون (فایل صوتی + فیلم)

در این مقاله، بخشی از صحبت‌های بابک فخر پیرامون کارنامه‌های کانون ارائه شده است:

بابک فخر : کارنامه‌های کانون (فایل صوتی + فیلم)

در این مقاله، بخشی از صحبت های بابک فخر پیرامون کارنامه های کانون ارائه شده است:

دیدگاه کانون این است که بازخورد دادن به خودی خود منجر به رشد و پیشرفت می شود. در کانون این بازخورد با ابزارهایی انجام شده و سپس به مجموعه ابزار تبدیل شده است. وقتی این بازخورد تبدیل به کارنامه شده است به شما کمک شایانی می کند تا رشد بیشتری داشته باشید. دانش آموزان کانونی 7 + 1 کارنامه دارند. هر کارنامه در یک بازه ی زمانی بیشترین کاربرد را دارد. لازم است که برای بررسی کارنامه ی خود استراتژی تدوین کنید. باید عناصر هر کارنامه را بشناسید زمان مناسب هر کارنامه را باید بدانید و به موقع از آن استفاده کنید. سپس باید اقداماتی نسبت به بازخوردی که گرفتید انجام دهید.

کارنامه های اشتباهات و هدف گذاری از یک جنس هستند و کارنامه های 5 نوع درس و پروژه ای باز از یک جنس هستند.

عنصر مهم کارنامه اصلی تراز، رتبه و چند از ده است. زمان بررسی آن قطعا جمعه بعد آزمون است. برای این کارنامه باید اقدام هدف داشته باشید. صفحه سمت چپ دفتر برنامه ریزی را می توانید به عنوان اقدام هدف پر کنید. تصمیمات و برداشتتان را از کارنامه می توانید در دفترتان بنویسید.

از کارنامه اشتباهات می توانید به صورت درس محور استفاده کنید و کتاب خودآموزی خودتان را تکمیل کنید. این اشتباهات برای شماست و از شما می خواهیم آن ها را دوست داشته باشید و ما شرایط اشتباه کردن ایمن را برای شما در کانون فراهم کرده ایم.

کارنامه هدف گذاری مخصوص حرفه ای هاست. تعداد مراجعه به این کارنامه زیاد نیست مراجعه کنندگان به این کارنامه، همه چیز را به صورت سریالی می بینند نه تک تک. اقدام عملی این کارنامه، پر کردن صفحه 182 دفتر برنامه ریزی است.

در کانون جلسات 5 نفره چندین بار برگزار می شود کارنامه 5 نوع درس زمینه ی شناخت را برای شما فراهم می کند و قدم اول شناخت طبقه بندی است که در این کارنامه انجام شده است. اقدامی که باید انجام دهید مکتوب کردن ساعت های مطالعه است که به شما کمک می کند روش های موفق مطالعه ی خودتان را استخراج کنید.

در کارنامه ی پروژه ای می توان هدف گذاری کرد، این کارنامه بعد از هر پروژه ارائه می شود و هدف گذاری در آن میان مدت است.

دو کارنامه برای ایستگاه های جمع بندی ارائه شده است: کارنامه مبحثی و سوال محور. در کارنامه مبحثی وضعیت شما نسبت به همترازهایتان مشخص شده است. این کارنامه به شما کمک می کند تا منابع خودتان را تکمیل کنید. هم چنین با کارنامه مبحثی شما متوجه می شوید که برای کدام مباحث زمان کافی نگذاشته اید.

در کارنامه ی سوال محور یا جزوه هوشمند شما متوجه اشتباهاتتان می شوید و عملکرد آن به این صورت است که یاد می گیرید به جای بازخوانی، بازیابی کنید.

در کارنامه های سکوهای مقایسه ای می خواهیم ببینیم شما طی مثلا 3 ماه در مباحث یکسان چه عملکردی داشته اید.

پیش خودتان بگویید من چگونه می توانم از کارنامه ها برای افزایش ساعت مطالعه ام استفاده کنم و برای بهبود روش های مطالعه ام. یک سری افت و خیر دارید و این طبیعی است و به این فکر کنید چگونه با افت و خیزهایتان کنار بیایید و چگونه هیجانات خود را در مواجه با این کارنامه ها کنترل کنید. پدر و مادر ها هم بخشی از مشکل نیستند بلکه بخشی از راه حل هستند.

کانون مجموعه ای از اطلاعات را به شما ارائه می دهد که برنامه ریزی کنید و موفق شوید. میزان استفاده ی شما از کانون به میزان استفاده ی شما از این کارنامه ها بستگی دارد. اکران یک فیلم برای همه یکسان است ولی بهره می تواند برای هر کسی متفاوت باشد.  


فایل های ضمیمه