روش‌های درست بازیابی و تاثیر شگفت انگیز آن در فرآیند یادگیری

چگونه می‌توان بازیابی درست مطالب آن‌ها را بدرستی درذهن طبقه بندی کرد ودرزمان موردنیاز به این اطلاعات دسترسی پیداکرد

روش‌های درست بازیابی و تاثیر شگفت انگیز آن در  فرآیند یادگیری

روش های درست بازیابی و تاثیر شگفت انگیز آن در تکمیل فرایند یادگیری

بررسی عمل کرد دانش آموزان موفق نشان می دهد که ایشان برای انجام فعالیت های آموزشی خود ازروش هاوتکنیک های متنوعی استفاده می کنندکه لزوما برای همه دانش آموزان موثر نیست اما آن چیزی که مشخص است این است که وجوه اشتراک این تکنیک هاوروش ها می تواند نقش مهمی دربهبود کیفی عملکرد مطالعاتی سایرین داشته باشد.یکی از موثرترین روش های یادگیری بازیابی مطالب بلافاصله پس از خواندن آن هاست که به ماندگاری آن ها همچنین بایگانی منظم آن هادر ذهن کمک بسیار شایانی می کند.برای انجام این مهم لازم است ابتدامطلب با دقت خوانده شود و سپس خوب است با طرح چند پرسش کلیدی که هدف ازخوانده شدن مطالب درآن مطرح شده ،تمرکز ایجاد گردد. پاسخ دادن به این سوالات به مرتب شدن موضوعات در ذهن کمک می کندو اصطلاحا مطالب را دردسترس قرار می دهد.توجه داشته باشیدکه اطلاعات در ذهن ما وجود دارد و اگر نمی توانیم آن هارا به خاطربیاریم بیشتر بدلیل این است که در ذهن به صورت پراکنده و بدون نظم بایگانی شده است.شمااگرمحتویات هاردکامپیوترتان را بی نظم و بدون هیچ ترتیبی بایگانی کرده باشید برای دسترسی به هرموضوع بایدتلاش بسیاری بکنید و خیلی وقت ها نمی توانید مطالب موردنظرخودرابیابید .اگراطلاعات در ذهن هم بی نظم بایگانی شود دسترسی به آن ها بسیار دشوار و زمان براست و بازیابی مطالب کمک شایانی به مرتب سازی آن ها در ذهن و نهایتا افزایش سرعت دستیابی به آن ها خواهد داشت.خلاصه نویسی یک روش بسیار موثرجهت بازیابی مطالب و درنتیجه ایجاد دسترسی به آن هاست .

دراین روش پس ازخواندن مطالب و احیانا پاسخ دادن به سوالات کلیدی شما مطالبی را که یادگرفته اید مجددا بخاطر می آورید. آن ها را بصورت کلید واژه می نویسیدیا باکمک ذهن تان از مطالب آموخته شده فرمولی ابتکاری می سازید یا جدول و نمودار و یاشکل می کشید همه این ها روش هایی برای طبقه بندی و نیز بازیابی اطلاعات و درنتیجه منظم شدن آن هادرذهن است.توجه داشته باشیدکه ذهنیت دانش آموزان از خلاصه نویسی با آن چه توضیح داده شد معمولا متفاوت است واکثرا بچه ها، مهم نویسی و کامل نویسی را با خلاصه نویسی اشتباه می گیرند.درواقع درست این است که دانش آموزان پس از خواندن وخط کشیدن زیرنکات مهم ،حاشیه نویسی کردن و های لایت کردن مطالب مهم،با روش های توضیح داده شده(کشیدن جدول و نمودارونیزفرمول ها و شکل های ابتکاری و نیز کلیدواژه نویسی)که همگی از روش های طبقه بندی مطالب ودرنتیجه بازیابی اطلاعات است برای مدتی طولانی آن ها درذهن مرتب و قابل دسترس نمایند. در کنار خلاصه نویسی حل تمرینات متنوع و زیادابتدابه صورت  تشریحی و سپس تستی هم به بازیابی کمک بسیارمی نماید ونهایتا حضوردرآزمون و پاسخ به سوالات آن بخش تکمیلی فرایندیادگیری و بازیابی است و درواقع اگر شما شنیده اید که آزمون عاملی موثردریادگیری است است به دلیل تمرکز و تلاشی است که درجلسه آزمون برای به خاطرآوردن مطالب و درنتیجه بازیابی و طبقه بندی آن ها انجام می دهید.


   موفق باشید پژمان عبدالهیان