سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98 + فایل صوتی

در مقاله‌ی زیر بخشی از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98 را مطالعه کنید....

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98 + فایل صوتی

موضوع جلسه: دو هدف اصلی آزمون های کانون (خودشناسی آموزشی و برنامه)

هدف اول : دانش آموزان به خودشناسی آموزشی برسند.

هدف دوم : ذهن دانش آموز منظم شود و با برنامه درس بخواند.

اولین قدم برای مدیریت فکر و برای مدیریت هیجانات و درواقع تمام مدیریت ها، خودآگاهی است. خودشناسی هم ابزار نیاز دارد. شما باید برنامه خودتان را شخصی سازی کنید، 70درصد برنامه برای همه یکسان است و 30درصد را باید هماهنگ کنید برای این که شما بتوانید این کار را انجام دهید باید به شما ابزار بدهیم.

ما در کانون برای همه 6 کارنامه و برای کنکوری ها 7 کارنامه داریم که می توانید از آن ها استفاده کنید ولی اگر حتی فقط در یک امتحان غیبت کنید نتایج شما به مشکل می خورد. اگر تقلب کنید دیگر آن کارنامه کارنامه ی شما نیست و نمی توانید به آن اتکا کنید.

کمی فکر کنید ... کدام را مهم تر می دانید ؟از نظر شما خودشناسی و خود آگاهی آموزشی مهم تر است یا ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموز ؟ می توانیم سوال را این طور هم بپرسیم کدام یک مقدم بر دیگری است ؟ خوداگاهی یا برنامه ریزی ؟ به نظر می رسد خودآگاهی مقدمه ی ضروری برای برنامه ریزی است . اگر دانش آموز خودش را همان گونه که هست بشناسد بهتر می تواند برنامه ریزی کند و بهتر می تواند برنامه ی راهبردی آزمون ها را با شرایط خود تطبیق دهد، شخصی سازی و هماهنگ کند . ده ها تحقیق که توسط پژوهشگران متخصص انجام شده اند تایید می کنند که مهم ترین استراتژی برای پیشرفت درسی دانش آموزان بازخورد دادن به خود دانش آموزان است. روشی بسیار موثر که می تواند در یک سال تحصیلی 9 ماه دانش آموزان را پیش ببرد . در روش های خود تنظیمی نیز خود آگاهی مقدم بر مدیریت خود است . خود تنظیمی دو مولفه دارد فراشناخت و هوش هیجانی . در فراشناخت شما فکر خود و روش های مطالعه را مدیریت می کنید و درهوش هیجانی ، هیجانات خودتان مثل اضطراب آزمون و یاس و دلسردی و انگیزه را مدیریت می کنید . در هر دو مورد ضروری است ابتدا خودتان را بشناسید . یعنی هم برای کشف روش های مطالعه و هم برای مدیریت هیجانات ضروری است ابتدا خود اگاهی داشته باشید و توانایی ها ی خودتان را خوب بشناسید.

توجه کنید ! خود آگاهی را نمی توان به حدس و گمان و تصوری که از خودمان داریم بسپاریم . زیرا حدس و گمان ما در باره ی خودمان اولا دقیق نیست و ثانیا منسجم و یک پارچه نیست . برای این که وضعیت خودمان را همان گونه که هستیم بشناسیم نیاز به ابزار داریم . اگر برای وزن کردن نیاز به ترازو داریم و نمی توانیم با حدس وگمان وزن یک بسته را تعیین کنیم برای تعیین وضع آموزشی مان و میزان تسلط مان در هر درس و تعیین فاصله ای که تا هدف هایمان داریم هم نیاز به ابزار داریم . این ابزار آزمون ها و کارنامه ی آزمون هاست . مهم ترین فایده ی آزمون های دو هفته ای کانون این است که به طور پیوسته و در فاصله های منظم دو هفته ای به شما وضعیت آموزشی تان را نشان می دهد . وقتی از وضعیت خودتان آگاه شدید حتی بدون این که دیگری از شما چیزی بخواهد حتما به فکر تغییر و بهبود خواهید بود. به همین خاطر است که نباید در هیچ آزمونی غیبت کنید . غیبت در یک آزمون سبب می شود یک ماه از وضع خودتان بی خبر باشید یا این که خبر دقیقی از خودتان نداشته باشید هم چنین باید اضافه کرد که تقلب کردن در یک آزمون سبب می شود خودتان را همان گونه که هستید نشناسید . مهم نیست که تنبلی کرده اید یا به خاطر بازیگوشی و شیطنت درس نخوانده اید یا این که مایوس و دلسرد بوده اید یا این که در مدرسه از برنامه عقب بوده اید ، همه ی این موارد طبیعی است ما انسان هستیم و ماشین نیستیم ممکن است تنبلی کنیم یا به هر دلیل دیگری در فاصله ی دو هفته درس نخوانیم یا به اندازه ی کافی درس نخوانیم ، اما در هر صورت باید خودمان را بشناسیم . خودمان را همان گونه که هستیم بشناسیم نه بهتر و نه بدتر . پس هیچ گاه در آزمون ها غیبت نکنید و هیچ گاه تقلب نکنید . حتی اگر به کلی درس نخوانده اید باز هم در آزمون حاضر شوید . قبل از آزمون به خودتان بگویید و در جایی بنویسید و به پدر ومادر و پشتیبان خود بگویید که مثلا در یک یا دو درس برنامه ی مدرسه ی شما از برنامه ی آزمون عقب تر است بنابراین از خودتان توقع ندارید که در آن درس نمره ی خوبی کسب کنید حتی ممکن است آن درس را سفید بگذارید.

اگر در آینه ایرادی در چهره ی خود ببینید باید دنبال رفع آن بروید نه این که آینه را بشکنید، شما به آینه به عنوان یک ابزار نیاز دارید. ما در کانون خود شما را به خود شما می شناسانیم حتی نه به پدر و مادرتان. پارادوکس عجیبی است آنگاه که خود را همان گونه که هستم شناختم تغییر آغاز می شود. خودم را همان گونه که هستم ببینم. همه می توانند رشد کنند و به قله ها برسند ولی برای رشد کردن دو شرط داریم اول این که به هر کسی وقت کافی دهیم و دوم این که سبک هر کسی را پیدا کنیم. هر کدام از دانش آموزان جواهر یگانه هستند و باید روش هر کدام کشف شود. هر پدر و مادری هم باید فرزند خودش را بشناسد.

هنر شما تلفیق کردن است. شما باید بتوانید برنامه راهبردی و برنامه شخصی و برنامه ی مدرسه را با هم تلفیق کنید و بتوانید خودتان را مدیریت کنید و اینجا هستید تا مدیریت خودتان را تمرین کنید. ما چند مهارت شناختی و فراشناختی داریم. دقت، تمرکز و حفظ کردن مهارت های پایین شناختی هستند و از مهارت های بالای شناختی می توان به حل مساله، تصمیم گیری و قضاوت اشاره کرد.

جعبه ابزار کارنامه

شما در کانون علاوه بر کارنامه ی اصلی که در روز جمعه دریافت می کنید شش کارنامه ی دیگر هم دریافت می کنید ( برای داوطلبان کنکور هفت کارنامه ) هر کدام از این کارنامه ها هدف مشخصی دارند . خوب است با این کارنامه ها آشنا شوید و برای خود آگاهی و تنظیم برنامه از این کارنامه ها، در زمان های مناسب و به درستی استفاده کنید . جعبه ابزار کارنامه را در صفحه ی شخصی خود در سایت کانون مشاهده می کنید .

گام نخست برای پیشرفت این است که خودتان را بشناسید . سپس به سراغ برنامه ریزی می روید و با استفاده از دفتر برنامه ریزی و با شخصی سازی برنامه ی راهبردی آزمون ها برای خودتان برنامه تنظیم می کنید .

روزی یک دقیقه وقت بگذارید و ساعات مطالعه ی هر روز را در دفتر برنامه ریزی بنویسید و هفته ای هم دو یا سه دقیقه وقت بگذارید و جمع بندی ساعات مطالعه را به صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی منتقل کنید. وقتی این صفحه را 5 یا 6 هفته پر می کنید خودتان را می شناسید، تعادل و عدم تعادل خودتان را می بینید.

در هر آزمون نمره هایی که گرفته اید با ساعت هایی که برای هر درس مطالعه کرده اید مقایسه کنید .اگر نمره تان در مقایسه با ساعاتی که مطالعه کرده اید بهتر شده است یا در همان حد انتظار است پس نتیجه می گیرید که روش های مطالعه تان برای آن درس خوب بوده است و اگر در حد ی که درس خوانده اید نتیجه نگرفته اید پس باید روش هایتان را تصحیح کنید .با پشتیبان و معلمان و اولیا گفت و گو کنید و روش های دانش آموزان برتر را برای هر درس بخوانید در سایت کانون ده ها مصاحبه و مطلب برای هر درس وجود دارد . از میان این روش ها هر کدام که به نظرتان با شرایط شما سازگاری بیشتری دارد انتخاب کنید و چند بار امتحان کنید تا روش های مناسب خود را کشف کنید .

روش هر کسی مخصوص خودش است، روش های دیگران را ببینید ولی روش خاص خودتان را پیدا کنید.

جمع بندی قسمت اول :مهم ترین کاری که آزمون های کانون برای شما انجام می دهد این است که به شما خود آگاهی می دهد . کارنامه های آزمون شما را به خودتان می شناساند و شما از وضعیت آموزشی خود آگاه می شوید .پس غیبت نکنید و هیچ گاه به فکر تقلب نباشید .

برنامه ریزی

گفتیم که هدف دوم آزمون های کانون ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموزان است . برنامه ی آزمون های کانون هماهنگ با برنامه ی مدارس تنظیم شده است . اگر دقیق تر بگوییم برنامه ی آزمون ها را کمی عقب تر از برنامه ی مدارس تنظیم کرده ایم . اما ممکن است به هر دلیلی از جمله تعطیلی ها ، یا آلودگی هوا یا برف و سرما یا غیبت معلمان ، شما در یک یا دو درس از برنامه ی آزمون عقب بمانید . در این صورت باید برنامه را برای خودتان شخصی سازی کنید . بخش اصلی برنامه ی مطالعه ی خود را طبق برنامه ی ازمون پیش ببرید و هر جا برنامه ی آزمون های کانون با برنامه ی مدرسه تفاوت داشت برنامه ی مدرسه رادر اولویت قرار دهید . نگران نباشید در برنامه ی آزمون ها ایستگاه های جبرانی در نظر گرفته ایم و اگر در یک یا جند آزمون عقب ماندید می توانید در ایستگاه های جبرانی عقب ماندگی ها را جبران کنید .

پروژه ها و ایستگاه های جبرانی در برنامه ی آزمون ها

برنامه ی آزمون ها که شامل بیست و پنج آزمون است به یک برنامه ی تابستانی و هشت پروژه در طول سال تقسیم شده است . تقسیم برنامه به این پروژه ها یک هدف مهم دارد . شما در فاصله های معینی میزان پیشرفت خود را ارزیابی کنید و کارنامه ی آن پروژه و کارنامه ی پنج نوع درس را بررسی می کنید و سپس برای پروژه ی بعدی هدف گذاری می کنید . علاوه بر این خوب است بدانید که همه ی دانش آموزان گاهی اوقات از برنامه ی آزمون عقب می مانند و نمی توانند در حد مطلوب خود درس بخوانند به همین دلیل در برنامه ی آزمون ها ، چند ایستگاه جبرانی قرار داده ایم تا شما بدون نگرانی برنامه را ادامه بدهیدو به عفب برنگردید و خاطرتان جمع باشد که در ایستگاه های جبرانی می توانید عقب ماندگی های خود را جبران کنید .

شخصی سازی برنامه چیست؟

هر دانش آموزی شرایط خود و نیازهای خود را دارد و روش مطالعه ی هر دانش آموز با دیگری تفاوت دارد و هدف های او متفاوت است . علاوه بر این برنامه ی تدریس مدرسه ها با هم تفاوت دارند . بنابراین حدود سی درصد برنامه را شما باید با شرایط خودتان تطبیق دهید و سازگار کنید . برنامه ی آزمون ها بر اساس پیشروی برنامه ی مدارس تنظیم شده است و بخش مهمی از بار برنامه ریزی را از دوش شما بر می دارد اما به هر حال در مورد بعضی قسمت ها باید خودتان هم تصمیم بگیرید. به مواردی که برنامه ی مدرسه عقب تر یا متفاوت است و یا این که شرایط شما فرق دارد ، فکر کنید و در باره ی این تفاوت ها با پشتیبان و اولیا خود گفت و گو کنید و برنامه ی آزمون ها را برای خودتان شخصی سازی کنید .شخصی سازی برنامه سبب می شود که فکر کردن را یاد بگیرید و مهارت های شناختی و فراشناختی خود را تقویت کنید .

تقسیم برنامه برای هفته ی اول و دوم

شخصی سازی برنامه جنبه ی دیگری هم دارد . شما باید حجم برنامه را درفاصله ی دو هفته مطالعه کنید . یکی از ویژگی های اکثر رتبه های برتر این است که برنامه را بین دو هفته ی اول و دوم تقسیم می کنند . بعضی از دانش آموزان روی درس های اختصاصی را بیشتر در هفته ی اول مطالعه می کنند و درس های عمومی را در هفته ی دوم . برخی دیگر در هفته ی اول بیشتر به صورت تشریحی درس می خوانند و در هفته ی دوم بیشتر تست کار می کنند . برخی دیگر در هفته ی اول روی برنامه ی مدرسه متمرکز می شوند و در اواخر هفته ی دوم روی برنامه ی آزمون تمرکز می کنند . برخی دانش آموزان در پنج شنبه یا جمعه ی هفته ی اول ، آزمون غیر حضوری را تمرین می کنند و برخی دیگر در چهارشنبه یا پنج شنبه ی هفته ی دوم . بنابراین یک جنبه ی دیگر از شخصی سازی برنامه ، تقسیم برنامه در هفته ی اول و دوم و یا تقسیم برنامه در روزهای مختلف هفته است .

جمع بندی قسمت دوم : آزمون های کانون دو هفته یک بار برگزار می شود . این آزمون ها سبب ایجاد نظم و برنامه برای شما می شود . اما شما هم باید نقش فعال داشته باشید و با خودآگاهی که از خودتان کسب می کنید برنامه را برای خودتان شخصی سازی کنید .

طی یک سال کنکور مایوس شدن زیاد سراغ شما می آید ولی ادامه دهید و نگران نباشید.در تمام دوراهی ها و تصمیمات مهم زندگی هم با پدر و مادرتان مشورت کنید. آن ها گنجینه ای از تجربه هستند و زمانی با آن ها گفتگو کنید که دیر نشده است و تحقیقات علمی نشان داده است که حتی پدر و مادرهایی بدون تحصیلات می توانند به فرزندانشان کمک کنند و این یک دلیل مهم دارد چون آن ها افق پیش رو را می بینند.

.............................................

کانون و کارنامه

در ادامه، بابک فخر در مورد کارنامه های کانون مطالبی را ارائه کردند که خلاصه ی آن در زیر آمده است:

دیدگاه کانون این است که بازخورد دادن به خودی خود منجر به رشد و پیشرفت می شود. در کانون این بازخورد با ابزارهایی انجام شده است و سپس به مجموعه ابزار تبدیل شده است. وقتی این بازخورد تبدیل به کارنامه شده است به شما کمک شایانی می کند تا رشد بیشتری داشته باشید. دانش آموزان کانونی 7 + 1 کارنامه دارند. هر کارنامه در یک بازه ی زمانی بیشترین کاربرد را دارد. لازم است که برای بررسی کارنامه ی خود استراتژی تدوین کنید. باید عناصر هر کارنامه را بشناسید زمان مناسب هر کارنامه را باید بدانید و به موقع از آن استفاده کنید، سپس باید اقداماتی نسبت به بازخوردی که گرفتید انجام دهید.

کارنامه های اشتباهات و هدف گذاری از یک جنس هستند و کارنامه های 5 نوع درس و پروژه ای باز از یک جنس هستند.

عنصر مهم کارنامه اصلی تراز و رتبه و چند از ده است. زمان بررسی آن قطعا جمعه بعد آزمون است. برای این کارنامه باید اقدام هدف داشته باشید. صفحه سمت چپ دفتر برنامه ریزی را می توانید به عنوان اقدام هدف پر کنید. تصمیمات و برداشتتان را از کارنامه می توانید در دفترتان بنویسید.

از کارنامه اشتباهات می توانید به صورت درس محور استفاده کنید و کتاب خودآموزی خودتان را تکمیل کنید. این اشتباهات برای شماست و از شما می خواهیم آن ها را دوست داشته باشید و ما شرایط اشتباه کردن ایمن را برای شما در کانون فراهم کرده ایم.

کارنامه هدف گذاری مخصوص حرفه ای هاست. تعداد مراجعه به این کارنامه زیاد نیست مراجعه کنندگان به این کارنامه، همه چیز را به صورت سریالی می بینند نه تک تک. اقدام عملی این کارنامه، پر کردن صفحه 182 دفتر برنامه ریزی است.

در کانون جلسات 5 نفره چندین بار برگزار می شود کارنامه 5 نوع درس زمینه ی شناخت را برای شما فراهم می کند و قدم اول شناخت طبقه بندی است که در این کارنامه انجام شده است. اقدامی که باید انجام دهید مکتوب کردن ساعت های مطالعه است که به شما کمک می کند روش های موفق مطالعه ی خودتان را استخراج کنید.

در کارنامه ی پروژه ای می توان هدف گذاری کرد، این کارنامه بعد از هر پروژه ارائه می شود و هدف گذاری در آن میان مدت است.

دو کارنامه برای ایستگاه های جمع بندی ارائه شده است: کارنامه مبحثی و سوال محور. در کارنامه مبحثی وضعیت شما نسبت به همترازهایتان مشخص شده است. این کارنامه به شما کمک می کند تا منابع خودتان را تکمیل کنید. هم چنین با کارنامه مبحثی شما متوجه می شوید که برای کدام مباحث زمان کافی نگذاشته اید.

در کارنامه ی سوال محور یا جزوه هوشمند شما متوجه اشتباهاتتان می شوید و عملکرد آن به این صورت است که یاد می گیرید به جای بازخوانی، بازیابی کنید.

در کارنامه های سکوهای مقایسه ای می خواهیم ببینیم شما طی مثلا 3 ماه در مباحث یکسان چه عملکردی داشته اید.

پیش خودتان بگویید من چگونه می توانم از کارنامه ها برای افزایش ساعت مطالعه ام استفاده کنم و برای بهبود روش های مطالعه ام. یک سری افت و خیر دارید و این طبیعی است و به این فکر کنید چگونه با افت و خیزهایتان کنار بیایید و چگونه هیجانات خود را در مواجه با این کارنامه ها کنترل کنید. پدر و مادر ها هم بخشی از مشکل نیستند بلکه بخشی از راه حل هستند.

کانون مجموعه ای از اطلاعات را به شما ارائه می دهد که برنامه ریزی کنید و موفق شوید. میزان استفاده ی شما از کانون به میزان استفاده ی شما از این کارنامه ها بستگی دارد. اکران یک فیلم برای همه یکسان است ولی بهره می تواند برای هر کسی متفاوت باشد.

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98 + فایل صوتی

دختران حاضر در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98 + فایل صوتی

پسران حاضر در جلسه نفرات برتر 15 شهریور 98تهیه و تنظیم

ناهید منجمی


فایل های ضمیمه

دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت سوم - 10 دقیقه)
بابک فخر : کارنامه های کانون ( 24 دقیقه)