کاظم قلم چی: دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟

خودشناسی و خود آگاهی آموزشی مهم‌تر است یا ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموز . ..؟‎

کاظم قلم چی: دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟

خودشناسی و خود آگاهی آموزشی مهم تر است یا ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموز . ..؟‎


دو هدف اصلی آزمون های کانون

هدف اول : دانش آموزان به خودشناسی آموزشی برسند.

هدف دوم : ذهن دانش آموز منظم شود و با برنامه درس بخواند.

کمی فکر کنید ... کدام را مهم تر می دانید ؟ از نظر شما خودشناسی و خود آگاهی آموزشی مهم تر است یا ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموز ؟ می توانیم سوال را این طور هم بپرسیم کدام یک مقدم بر دیگری است ؟ خوداگاهی یا برنامه ریزی ؟ به نظر می رسد خودآگاهی مقدمه ی ضروری برای برنامه ریزی است . اگر دانش آموز خودش را همان گونه که هست بشناسد بهتر می تواند برنامه ریزی کند و بهتر می تواند برنامه ی راهبردی آزمون ها را با شرایط خود تطبیق دهد، شخصی سازی و هماهنگ کند . ده ها تحقیق که توسط پژوهشگران متخصص انجام شده اند تایید می کنند که مهم ترین استراتژی برای پیشرفت درسی دانش آموزان بازخورد دادن به خود دانش آموزان است. روشی بسیار موثر که می تواند در یک سال تحصیلی 9 ماه دانش آموزان را پیش ببرد . در روش های خود تنظیمی نیز خود آگاهی مقدم بر مدیریت خود است . خود تنظیمی دو مولفه دارد فراشناخت و هوش هیجانی . در فراشناخت شما فکر خود و روش های مطالعه را مدیریت می کنید و درهوش هیجانی ، هیجانات خودتان مثل اضطراب آزمون و یاس و دلسردی و انگیزه را مدیریت می کنید . در هر دو مورد ضروری است ابتدا خودتان را بشناسید . یعنی هم برای کشف روش های مطالعه و هم برای مدیریت هیجانات ضروری است ابتدا خود اگاهی داشته باشید و توانایی ها ی خودتان را خوب بشناسید.

توجه کنید ! خود آگاهی را نمی توان به حدس و گمان و تصوری که از خودمان داریم بسپاریم . زیرا حدس و گمان ما در باره ی خودمان اولا دقیق نیست و ثانیا منسجم و یک پارچه نیست . برای این که وضعیت خودمان را همان گونه که هستیم بشناسیم نیاز به ابزار داریم . اگر برای وزن کردن نیاز به ترازو داریم و نمی توانیم با حدس وگمان وزن یک بسته را تعیین کنیم برای تعیین وضع آموزشی مان و میزان تسلط مان در هر درس و تعیین فاصله ای که تا هدف هایمان داریم هم نیاز به ابزار داریم . این ابزار آزمون ها و کارنامه ی آزمون هاست . مهم ترین فایده ی آزمون های دو هفته ای کانون این است که به طور پیوسته و در فاصله های منظم دو هفته ای به شما وضعیت آموزشی تان را نشان می دهد . وقتی از وضعیت خودتان آگاه شدید حتی بدون این که دیگری از شما چیزی بخواهد حتما به فکر تغییر و بهبود خواهید بود. به همین خاطر است که نباید در هیچ آزمونی غیبت کنید . غیبت در یک آزمون سبب می شود یک ماه از وضع خودتان بی خبر باشید یا این که خبر دقیقی از خودتان نداشته باشید هم چنین باید اضافه کرد که تقلب کردن در یک آزمون سبب می شود خودتان را همان گونه که هستید نشناسید . مهم نیست که تنبلی کرده اید یا به خاطر بازیگوشی و شیطنت درس نخوانده اید یا این که مایوس و دلسرد بوده اید یا این که در مدرسه از برنامه عقب بوده اید ، همه ی این موارد طبیعی است ما انسان هستیم و ماشین نیستیم ممکن است تنبلی کنیم یا به هر دلیل دیگری در فاصله ی دو هفته درس نخوانیم یا به اندازه ی کافی درس نخوانیم ، اما در هر صورت باید خودمان را بشناسیم . خودمان را همان گونه که هستیم بشناسیم نه بهتر و نه بدتر . پس هیچ گاه در آزمون ها غیبت نکنید و هیچ گاه تقلب نکنید . حتی اگر به کلی درس نخوانده اید باز هم در آزمون حاضر شوید . قبل از آزمون به خودتان بگویید و در جایی بنویسید و به پدر ومادر و پشتیبان خود بگویید که مثلا در یک یا دو درس برنامه ی مدرسه ی شما از برنامه ی آزمون عقب تر است بنابراین از خودتان توقع ندارید که در آن درس نمره ی خوبی کسب کنید حتی ممکن است آن درس را سفید بگذارید.


جعبه ابزار کارنامه

شما در کانون علاوه بر کارنامه ی اصلی که در روز جمعه دریافت می کنید شش کارنامه ی دیگر هم دریافت می کنید ( برای داوطلبان کنکور هفت کارنامه ) هر کدام از این کارنامه ها هدف مشخصی دارند . خوب است با این کارنامه ها آشنا شوید و برای خود آگاهی و تنظیم برنامه از این کارنامه ها، در زمان های مناسب و به درستی استفاده کنید . جعبه ابزار کارنامه را در صفحه ی شخصی خود در سایت کانون مشاهده می کنید .

گام نخست برای پیشرفت این است که خودتان را بشناسید . سپس به سراغ برنامه ریزی می روید و با استفاده از دفتر برنامه ریزی و با شخصی سازی برنامه ی راهبردی آزمون ها برای خودتان برنامه تنظیم می کنید .

روزی یک دقیقه وقت بگذارید و ساعات مطالعه ی هر روز را در دفتر برنامه ریزی بنویسید و هفته ای هم دو یا سه دقیقه وقت بگذارید و جمع بندی ساعات مطالعه را به صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی منتقل کنید . در هر آزمون نمره هایی که گرفته اید با ساعت هایی که برای هر درس مطالعه کرده اید مقایسه کنید .اگر نمره تان در مقایسه با ساعاتی که مطالعه کرده اید بهتر شده است یا در همان حد انتظار است پس نتیجه می گیرید که روش های مطالعه تان برای آن درس خوب بوده است و اگر در حد ی که درس خوانده اید نتیجه نگرفته اید پس باید روش هایتان را تصحیح کنید .با پشتیبان و معلمان و اولیا گفت و گو کنید و روش های دانش آموزان برتر را برای هر درس بخوانید در سایت کانون ده ها مصاحبه و مطلب برای هر درس وجود دارد . از میان این روش ها هر کدام که به نظرتان با شرایط شما سازگاری بیشتری دارد انتخاب کنید و چند بار امتحان کنید تا روش های مناسب خود را کشف کنید .

جمع بندی قسمت اول : مهم ترین کاری که آزمون های کانون برای شما انجام می دهد این است که به شما خود آگاهی می دهد . کارنامه های آزمون شما را به خودتان می شناساند و شما از وضعیت آموزشی خود آگاه می شوید .پس غیبت نکنید و هیچ گاه به فکر تقلب نباشید .


برنامه ریزی

گفتیم که هدف دوم آزمون های کانون ایجاد نظم و برنامه برای دانش آموزان است . برنامه ی آزمون های کانون هماهنگ با برنامه ی مدارس تنظیم شده است . اگر دقیق تر بگوییم برنامه ی آزمون ها را کمی عقب تر از برنامه ی مدارس تنظیم کرده ایم . اما ممکن است به هر دلیلی از جمله تعطیلی ها ، یا آلودگی هوا یا برف و سرما یا غیبت معلمان ، شما در یک یا دو درس از برنامه ی آزمون عقب بمانید . در این صورت باید برنامه را برای خودتان شخصی سازی کنید . بخش اصلی برنامه ی مطالعه ی خود را طبق برنامه ی ازمون پیش ببرید و هر جا برنامه ی آزمون های کانون با برنامه ی مدرسه تفاوت داشت برنامه ی مدرسه رادر اولویت قرار دهید . نگران نباشید در برنامه ی آزمون ها ایستگاه های جبرانی در نظر گرفته ایم و اگر در یک یا جند آزمون عقب ماندید می توانید در ایستگاه های جبرانی عقب ماندگی ها را جبران کنید .


پروژه ها و ایستگاه های جبرانی در برنامه ی آزمون ها

برنامه ی آزمون ها که شامل بیست و پنج آزمون است به یک برنامه ی تابستانی و هشت پروژه در طول سال تقسیم شده است . تقسیم برنامه به این پروژه ها یک هدف مهم دارد . شما در فاصله های معینی میزان پیشرفت خود را ارزیابی کنید و کارنامه ی آن پروژه و کارنامه ی پنج نوع درس را بررسی می کنید و سپس برای پروژه ی بعدی هدف گذاری می کنید . علاوه بر این خوب است بدانید که همه ی دانش آموزان گاهی اوقات از برنامه ی آزمون عقب می مانند و نمی توانند در حد مطلوب خود درس بخوانند به همین دلیل در برنامه ی آزمون ها ، چند ایستگاه جبرانی قرار داده ایم تا شما بدون نگرانی برنامه را ادامه بدهیدو به عفب برنگردید و خاطرتان جمع باشد که در ایستگاه های جبرانی می توانید عقب ماندگی های خود را جبران کنید .


شخصی سازی برنامه چیست؟

هر دانش آموزی شرایط خود و نیازهای خود را دارد و روش مطالعه ی هر دانش آموز با دیگری تفاوت دارد و هدف های او متفاوت است . علاوه بر این برنامه ی تدریس مدرسه ها با هم تفاوت دارند . بنابراین حدود سی درصد برنامه را شما باید با شرایط خودتان تطبیق دهید و سازگار کنید . برنامه ی آزمون ها بر اساس پیشروی برنامه ی مدارس تنظیم شده است و بخش مهمی از بار برنامه ریزی را از دوش شما بر می دارد اما به هر حال در مورد بعضی قسمت ها باید خودتان هم تصمیم بگیرید. به مواردی که برنامه ی مدرسه عقب تر یا متفاوت است و یا این که شرایط شما فرق دارد ، فکر کنید و در باره ی این تفاوت ها با پشتیبان و اولیا خود گفت و گو کنید و برنامه ی آزمون ها را برای خودتان شخصی سازی کنید .شخصی سازی برنامه سبب می شود که فکر کردن را یاد بگیرید و مهارت های شناختی و فراشناختی خود را تقویت کنید .


تقسیم برنامه برای هفته ی اول و دوم

شخصی سازی برنامه جنبه ی دیگری هم دارد . شما باید حجم برنامه را درفاصله ی دو هفته مطالعه کنید . یکی از ویژگی های اکثر رتبه های برتر این است که برنامه را بین دو هفته ی اول و دوم تقسیم می کنند . بعضی از دانش آموزان روی درس های اختصاصی را بیشتر در هفته ی اول مطالعه می کنند و درس های عمومی را در هفته ی دوم . برخی دیگر در هفته ی اول بیشتر به صورت تشریحی درس می خوانند و در هفته ی دوم بیشتر تست کار می کنند . برخی دیگر در هفته ی اول روی برنامه ی مدرسه متمرکز می شوند و در اواخر هفته ی دوم روی برنامه ی آزمون تمرکز می کنند . برخی دانش آموزان در پنج شنبه یا جمعه ی هفته ی اول ، آزمون غیر حضوری را تمرین می کنند و برخی دیگر در چهارشنبه یا پنج شنبه ی هفته ی دوم . بنابراین یک جنبه ی دیگر از شخصی سازی برنامه ، تقسیم برنامه در هفته ی اول و دوم و یا تقسیم برنامه در روزهای مختلف هفته است .

جمع بندی قسمت دوم : آزمون های کانون دو هفته یک بار برگزار می شود . این آزمون ها سبب ایجاد نظم و برنامه برای شما می شود . اما شما هم باید نقش فعال داشته باشید و با خودآگاهی که از خودتان کسب می کنید برنامه را برای خودتان شخصی سازی کنید .


کاظم قلم چی

جمعه 15 شهریور 98


فایل صوتی سخنان کاظم قلم چی را می توانید در قسمت فایل ضمیمه دانلود کنید.


فایل های ضمیمه

دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
دو هدف آزمون‌های کانون ، خودشناسی یا برنامه ریزی؟ ( قسمت سوم - 10 دقیقه)