مسیر تماشایی پیشرفت با منحنی الهام‌بخش مورس

برای تقویت تعادل مطالعاتی، تکمیل منظم دفتر برنامه‌ریزی را در اولویت کارهای روزانه‌ی خود قرار دهید. صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی را هم هر هفته تکمیل کنید تا به تمام درس‌ها، توجه مناسب و کافی کرده باشید.

مسیر تماشایی پیشرفت با منحنی الهام‌بخش مورس

پیوندهای شیمیایی، یکی از مفاهیم زیبای درسی هستند. پیوندها در هر شرایطی برقرار نمی‌شوند. تشکیل پیوند قوی، بیش از هر چیزی به فاصله‌ی مناسب اتم‌های سازنده‌ی آن پیوند نیاز دارد؛ فاصله‌ی هوشمندانه‌ای که نه بیش‌ازحد اندک است و نه خیلی هم زیاد است.

طبق منحنی مورس، پیوندهای تثبیت‌شده فقط در وضعیت تعادل ایجاد می‌شوند؛ یعنی همان پایین‌ترین نقطه در منحنی زیبای مورس؛ جایی که دو اتم، با آرامش و بدون تنش، کنار هم حضور دارند و به‌تعبیری، وضعیت دانش‌آموزانی که مشتاقانه در حال یادگیری و پیشرفت هستند.


بهتر است تعادل را بیش از پیش باور کنید. منطقی نیست که با بی‌توجهی به یک درس، انتظار پیشرفت در آن را داشته باشید. چون با وجود اشتیاق نسبی برای یادگیری، هنوز در سمت راست منحنی مورس هستید و هنوز پیوند مؤثری بین شما و مفاهیم درسی ایجاد نشده است. از طرفی، توجه بیش‌ازحد به یک درس و غفلت از بقیه‌ی درس‌ها سبب دلزدگی از آن می‌شود. این یعنی انتقال به سمت چپ منحنی مورس که ناپایداری، بی‌قراری و آشفتگی در آن، بیشترین مقدار را دارد.

برای تقویت تعادل مطالعاتی، تکمیل منظم دفتر برنامه‌ریزی را در اولویت کارهای روزانه‌ی خود قرار دهید. صفحه‌ی ۱۸۲ دفتر برنامه‌ریزی را هم هر هفته تکمیل کنید تا به تمام درس‌ها، توجه مناسب و کافی کرده باشید.

امیدوارم مسیر پیشرفت برای شما، همیشه تماشایی و آکنده از حس خوب پیشرفت باشد.