با اقدامات منظم و ساده، پیوسته موفق باشید

اقدامات منظم و ساده را فراموش نکنید. تلاش و پیوستگی هوشمندانه و تداوم انگیزه، رمز موفقیت است.

با اقدامات منظم و ساده، پیوسته موفق باشید

من آدم متوسطی هستم. آیا نتایج من هم باید متوسط باشد؟ وقتی مردم در سراشیبی شکست قرار می‌گیرند، دست به هر کاری می‏زنند که موجب بالارفتن آن‏ها به سمت نقطه‌ی بقا می‏شود؛ مانند قورباغه‏‌ی گیرافتاده در ظرف شیر که آن‌قدر دست و پا زد تا در سطل، کره درست شد و توانست از آن، تکیه‌گاهی برای پرش به بیرون بسازد.

این افراد به محض این‌که به نقطه‏‌ای می‏رسند که می‌‏توانند سرشان را بالای آب نگه دارند، بار دیگر پسروی می‏‌کنند. به محض این‌که تا حدی به خط شکست نزدیک شدند، با خودشان می‌گویند: «اوه، دارم به سمت شکست می‏روم!» و بعد، هر کاری که لازم باشد انجام می‏دهند تا خط سیرشان را تغییر دهند و شروع کنند به صعودکردن. و این چرخه همین ‌طور ادامه دارد.

با اقدامات منظم و ساده، پیوسته موفق باشید


آن چیزی که بیش از هر موضوع دیگری در موفقیت اهمیت دارد، تداوم انگیزه است: راضی‌نشدن به کسب موفقیت اولیه. دانش‌‏آموزان می‌‏توانند با بررسی دقیق و بدون بهانه، عوامل ساده‌ای را که باعث پیشرفت آن‏ها در تراز کل، چند از ۱۰ یک درس، تسلط در یک مبحث و... می‌شود، شناسایی کنند و فراموش نکنند که باید آن‌ها را مرتباً ‌تکرار کنند و برای دیگر درس‌ها نیز به کار بندند. راز موفقیت در انجام‌دادن کارها نیست، بلکه در چگونگی انجام‌دادن است؛ یعنی ادامه‌دادن همان کارهایی که منجر به موفقیت شده است و راضی‌نشدن به رسیدن به خط بقا و نیز به‌کاربستن آن‌ها برای دیگر درس‌ها.

با اقدامات منظم و ساده، پیوسته موفق باشید


اقدامات منظم و ساده را فراموش نکنید. تلاش و پیوستگی هوشمندانه و تداوم انگیزه، رمز موفقیت است. مرور روزانه‌ی درس‌های مدرسه؛ خواندن روزانه ۱۰ لغت زبان، تمرین ۱۰ تست از جزوه‌ی هوشمند هر شب، تمرین ۱۰ تست زیست یا ۵ تست قرابت‌معنایی به‌طور مستمر، شما را به دانش‌آموزی قوی تبدیل خواهد کرد. به‌محض رسیدن به موفقیت بدانید که این امور راهگشا است و به‌جز دستان مبارک خودتان، با قرض‌کردن چندین دست دیگر، آن‌ها را محکم به آغوش بکشید و آن کارها را مرتب‌ تکرار کنید. حتمًا موفق خواهید شد.