مراقب علم و دانشمان باشیم

برای مراقبت از علم و دانشتان و به‌کارگیری آن، به گزینه‌های زیر توجه کنید:

مراقب علم و دانشمان باشیم

بعضی از دانش‌آموزان باید بیشتر مراقب علم و دانش خود‌ باشند. این‌ افراد سؤال را کاملاً درک‌ می‌کنند و می‌دانند از چه مسیری به جواب می‌رسند. مسیر را طی می‌کنند؛ اما یا خوش‌شانس هستند و جواب در گزینه‌ها نیست یا این‌که جواب اشتباه را در گزینه‌ها انتخاب می‌کنند.

چه اتفاقی افتاده است؟

برای مراقبت از علم و دانشتان‌ و به‌کارگیری آن، به گزینه‌های زیر توجه کنید:

۱. خطای محاسباتی را با تمرین و تمرکز بیشتر حذف کنید.

۲. سؤال را کامل بخوانید.

۳. به افعال مثبت و منفی، نظیرِ «باشد، نباشد» حساس باشید.

۴. از محل محاسبات دفترچه، تمیز و مرتب استفاده کنید. شلوغ‌نویسی نکنید.

۵. از پاسخ‌دهی شتاب‌زده به سؤالات پرهیز کنید. شتاب‌زدگی موجب عدم‌تمرکز و بی‌دقتی می‌شود.

۶. آزمون‌دادن را تمرین کنید. می‌توانید از آزمون‌های آنلاین استفاده کنید.