تابستان، پله‌ی ترقی برای ریاضی

شروع زودهنگام می‌تواند باعث تعمیق یادگیری و در ادامه، تسهیل یادگیری در روند برنامه‌ی مدرسه شود. تابستان فرصت خوبی برای این شروع است.

تابستان، پله‌ی ترقی برای ریاضی

ریاضی جزو اصلی‌ترین درس‌های تمام مقاطع تحصیلی است؛ درس پایه‌ای که برای همه مهم است و همواره در سال‌های متوالی تحصیلی مباحث آن به هم مرتبط و پیش‌نیاز هم است. این‌ها همگی دلیل محکمی است که درس ریاضی در برنامه‌ی مطالعاتی شما جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

شروع زودهنگام می‌تواند باعث تعمیق یادگیری و در ادامه، تسهیل یادگیری در روند برنامه‌ی مدرسه شود. تابستان فرصت خوبی برای این شروع است.

پیش‌خوانی درس ریاضی در تابستان را در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار دهید. برای اینکه عملکردتان درست و نتیجه‌‌ی شما عالی باشد، به نکات زیر دقت کنید:

  • منبع اصلی کتاب درسی است.

  • شرکت در کلاس امکان دارد روند آموزشی‌تان را بهبود بخشد.

  • حجم مشخصی از مبحث یا فصل را برای هر بازه‌ی مطالعاتی مشخص کنید.

  • مطالعه‌ی تشریحی و حل سؤال تشریحی، اساسِ کار است.

  • اگر به کلاس می‌روید، حتماً قسمت تدریس‌شده را به‌همراه تمرین‌های آن، همان روز مرور و حل کنید.

  • هر بازه‌ی مطالعاتی درس ریاضی حداقل یک‌روزدر‌میان در برنامه گنجانده شود.

  • هدف مطالعه‌ی تشریحی، یادگیری مفاهیم است. اگر می‌خواهید تست هم کار کنید، به سراغ تست‌های ساده و استاندارد بروید و هدف اصلی خود را یادگیری قرار دهید، نه صرفاً درصد پاسخ‌گویی.

  • طی مطالعه و حل مسئله و تست‌زنی، هم یادگیری‌های ناقص و هم سؤالات چالشی را نشان‌دار کنید. این کار برای طول سال و هنگام حضور در کلاس ضروری است.