از فرصتی که دارید، استفاده کنید

تصور رایج و غلطی بین بعضی از دانش‌آموزان وجود دارد که تا اسم کنکور را می‌شنوند، تصور می‌کنند که کنکور برای دوازدهمی‌هاست.

از فرصتی که دارید، استفاده کنید

تصور رایج و غلطی بین بعضی از دانش‌آموزان وجود دارد که تا اسم کنکور را می‌شنوند، تصور می‌کنند که کنکور برای دوازدهمی‌هاست.

این آزمون شامل تمام کتاب‌های متوسطه‌ی دوم، یعنی از دهم تا دوازدهم، است؛ پس کار از دهم آغاز می‌شود. با این حال، برخی از دانش‌آموزان در خواب غفلت به سر می‌برند؛ در حالی که همتایان آن‌ها به‌موقع شروع کرده‌اند و اولین ضرب از سه ضرب را زده‌اند.

در سال دوازدهم نمی‌توان همه‌ی کتاب‌های مربوط به کنکور را باکیفیت خواند. هر سال باید کتاب‌های مخصوص همان سال عمیق و با دقت خوانده شود.

وزنه‌زدن برای وزنه‌بردار در مسابقات یک‌ضرب و دوضرب در سنگینی وزنه متفاوت است. وزنه‌برداران در مسابقه‌ی دوضرب به‌دلیل استراحت میان هر ضرب و تثبیت آن وزنه بین هر ضرب، می‌توانند وزنه‌های سنگین‌تری بلند کنند.

بعضی از دانش‌آموزان دوازدهم هم در نیمه‌ی راه خسته می‌شوند یا نتیجه نمی‌گیرند، به این دلیل که کار را به سال آخر موکول کرده‌اند؛ یعنی می‌خواهند سه سال را در یک سال بخوانند.

قطعاً یک سال با سه سال از لحاظ کیفیت یادگیری یکسان نخواهد بود و کیفیت کمتری خواهد داشت. پس سعی کنید وزنه‌ی کنکور را به‌جای یک‌ضرب، در سه ضرب یا دست‌کم در دو ضرب بزنید.