فرمول موفقیت خودتان را کشف کنید

موفق‌شدن فرمول مشخصی ندارد؛ اما شکست پنج حلقه‌ی مشخص دارد که رعایت‌نکردن برخی اصول، موجب گرفتارشدن دانش‌آموزان در این حلقه‌ها می‌شود.

فرمول موفقیت خودتان را کشف کنید

موفق‌شدن فرمول مشخصی ندارد؛ اما شکست پنج حلقه‌ی مشخص دارد که رعایت‌نکردن برخی اصول، موجب گرفتارشدن دانش‌آموزان در این حلقه‌ها می‌شود. جالب‌تر اینکه حلقه‌ها زنجیروار با هم در ارتباط هستند؛ بنابراین باید با شناخت دقیقِ این حلقه‌ها، خود را از شکست قطعی نجات دهید:

۱. رخوت و سستی: عده‌ای دائماً به خود قول می‌دهند از فردا تلاش بیشتری خواهند کرد یا فلان کار را انجام خواهند داد. این افراد معمولاً با وعده‌هایی که به خود می‌دهند، سعی می‌کنند از عذاب وجدان خود کم کنند و هر روز منتظر فردا هستند.

۲. ناامیدشدن: همه‌ی دانش‌آموزان در ابتدای کار تلاش می‌کنند و با اشتیاق زیادی درس می‌خوانند؛ اما عده‌ای معمولاً بعد از مدتی یا حتی بعد از آزمون‌دادن و نتیجه‌‌نگرفتن، دلسرد می‌شوند و دیگر با انگیزه‌ی قبلی ادامه نمی‌دهند.

۳. مغرورشدن: عده‌ای بعد از کسب نتایج خوب و چشمگیر در آزمون‌ها، دچار غرور می‌شوند و تصور می‌کنند با تلاش حداقلی هم می‌توانند به نتیجه‌ی خوب برسند. در واقع، تصور آن‌ها این است که قلق درس‌خواندن برای کسب نتیجه را یاد گرفته‌اند و مثل قبل انرژی خود را هدر نمی‌دهند.

۴. ناآگاهی: نداشتن بازخورد مشخص از عملکرد موجب ناآگاهی از وضعیت فعلی می‌شود و نداشتن شناخت از خود، موجب سردرگمی و نتیجه‌نگرفتن می‌شود. مصداق این موضوع، افرادی هستند که در آزمون‌های برنامه‌ای کانون حضور منظم ندارند.

۵. تغییرنکردن: دانش‌آموزان باید با رصد و بازبینی فعالیت روزانه و درسی از طریق دفتر برنامه‌ریزی، شناخت دقیقی از عملکرد خود داشته باشند و روزانه و هفتگی نقاط مثبت و منفی خود را یادداشت کنند تا با آگاهی از وضعیت خود، برای تغییر شرایط چاره‌ای بیندیشند. در غیر این صورت، در حلقه‌ی شکست خواهند افتاد.

موفق‌شدن فرمول مشخصی ندارد. هرکس راه خاص خود را برای موفق‌شدن دارد؛ اما لازمه‌ی موفقیت، تلاش و سخت‌کوشی و آگاهی از حلقه‌های شکست است.

مطالب مرتبط