در مسیر زیبای پیشرفت اول، هسته را ایجاد کن

رفقای باصفای دهم و یازدهمی، سلام. لحظه‌هایتان همیشه به نیکی و صفا. تبریک بنده را بپذیرید که از همین تابستان پرشور و گرم و جانانه در مسیر زیبای پیشرفت قدم گذاشته‌اید.

در مسیر زیبای پیشرفت  اول، هسته را ایجاد کن

رفقای باصفای دهم و یازدهمی، سلام. لحظه‌هایتان همیشه به نیکی و صفا. تبریک بنده را بپذیرید که از همین تابستان پرشور و گرم و جانانه در مسیر زیبای پیشرفت قدم گذاشته‌اید.

قطعاً می‌دانید که موفقیت از کارهای کوچک شروع می‌شود و شاید خیلی به چشم نیاید. بگذارید مثالی بزنم. اگر در اولین آزمون برنامه‌ای به سه سؤال ادبیات پاسخ درست دادید و در آزمون‌های دوم و سوم به چهار سؤال، قطعاً طعم دلچسب پیشرفت را، هرچند اندک، چشیده‌اید؛ زیرا هم نمره‌ی خودتان را یک واحد افزایش داده‌اید و هم پیشرفت‌تان را در آزمون‌های بعدی حفظ کرده‌اید. البته حفظ این دستاورد، مهم‌تر از دست‌یابی به آن است.

خیلی مهم است که بدانید موفقیت چگونه شکل می‌گیرد. آیا از همان اول، مثل آبشار، شرشر می‌ریزد یا اولش ریزریز است و با قطع و وصلی آزار‌دهنده همراه است؟ قطعاً مسیر پیشرفت، ناهمواری‌هایی دارد؛ اما به تعبیری زیبا: مشکلی نیست که آسان نشود              مرد باید که هراسان نشود

تعدادی از دانش‌آموزان، با بی‌اعتنایی از کنار پیشرفت‌های اندک و نوظهور خود می‌گذرند؛ یعنی هرقدر با تلاش بسیار، عملکرد خود را بهتر کنند، باز هم نگاهشان به نیمه‌ی خالی لیوان است. برخلاف نیمه‌ی خالی، اما نیمه‌ی پر و دستاوردهای زیبا، همیشه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و به‌راستی که هر موفقیت آموزشی، رهاورد روش‌های خوب و منابع باکیفیت و اختصاص وقت کافی بوده و هست. 

وقتی کارنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای را دریافت کردید، با مشاهده‌ی اولین و کوچک‌ترین نشانه‌‌ی پیشرفت، به وجد بیایید و برای حفظ و رشد هسته‌ی موفقیت خود، بیش از پیش، تلاش کنید.

به یاد داشته باشید که در مسیر زیبای پیشرفت، اول هسته‌زایی، وانگهی رشد هسته.