آموزش و حل تصویری سوالات ادبیات یازدهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است .

آموزش و حل تصویری سوالات ادبیات یازدهم تجربی-آزمون 15شهریور 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.لینک سایت پاسخ


فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 1
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 2
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 3
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 4
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 5
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 6
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 7
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 8
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 9
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-15 شهریور 98–ادبیات یازدهم تجربی–سؤال 10