تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (54)

شامپانزه‌ها و فیل‌ها مانند انسان‌ها افسرده می‌شوند و این بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که از گروه طرد شوند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (54)

گوسفندان

نیوزلند تنها کشوری است که تعداد گوسفندان در آن شش برابر تعداد انسان‌هاست.


نشنال‌جئوگرافیک

شامپانزه‌ها و فیل‌ها مانند انسان‌ها افسرده می‌شوند و این بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که از گروه طرد شوند.

خوکچه‌ی ‌خزه‌ای

خوکچه‌ی ‌خزه‌ای ۵۰۰میلیون سال قدمت دارد و به‌علت تغییر درDNA  می‌تواند بعد از هزاران سال دوباره خود را احیا کند. این جانور احتمالاً تنها موجود باقی‌مانده در زمین هنگام مرگ خورشید خواهد بود.

كَنه‌ هيالوما

كَنه‌ هيالوما عامل اصلى تب كريمه‌ی كنگو است.

منبع :