تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (53)

زنبور رتیل‌خوار یکی از گونه‌های خطرناک زنبور است. نیش او به‌قدری دردناک است که شخصی که از او نیش خورده، در عرض چند دقیقه می‌میرد!

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (53)


مار اتریس اسکوامیگرا

مار اتریس اسکوامیگرا زیباترین گونه‌ی مار در جهان، رنگ‌هایی شگفت‌انگیز و پوستی خارق‌‌العاده دارد و تاکنون هیچ زیرشاخه‌ای برای این گونه پیدا نشده است.

شکارچی

شکارچی


یوز‌ مادر

یوز‌ مادر و بچه‌هایش در پشت سرش

یوزها به‌نسبت دیگر گربه‌سانان هم‌جثه‌ی خود، در سن کمتر بالغ می‌شوند.


زنبور رتیل‌خوار

زنبور رتیل‌خوار یکی از گونه‌های خطرناک زنبور است. نیش او به‌قدری دردناک است که شخصی که از او نیش خورده، در عرض چند دقیقه می‌میرد!


منبع :