تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (50)

اختاپوس تنها جانداری است که سه قلب تقریباً مجزا دارد. جالب است بدانید ماده‌ای مانند نفت نیز در بدن این حیوان ساخته می‌شود.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (50)


مرغ کریچساز

مرغ کریچساز، کلبه‌های کوچکی را با استفاده از چوب و چمن درست می‌کند.


با لوهو غمگین‌ترین گربه‌ی دنیا

با لوهو غمگین‌ترین گربه‌ی دنیا آشنا شوید. این گربه‌ی زیبا که در چین زندگی می‌کند، بسیار خجالتی و غمگین و گوشه‌گیر است.


اسب‌های وحشی

محیط‌بانی در لرستان، از اسب‌های وحشی و آزاد در طبیعت این استان عکس گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است.


اختاپوس

اختاپوس تنها جانداری است که سه قلب تقریباً مجزا دارد. جالب است بدانید ماده‌ای مانند نفت نیز در بدن این حیوان ساخته می‌شود.

منبع :