موهبت بزرگ لذت‌بردن از زحمت و تلاش

لذت‌بردن از مطالعه و یادگیری هر درسی آموختنی است و با تمرین و تکرار ملکه‌ی ذهن می‌شود.

موهبت بزرگ لذت‌بردن از زحمت و تلاش

حالا که دو ماه از تابستان را پشت سر گذاشته‌اید، با انگیزه و اشتیاقی به‌مراتب بیشتر به استقبال روزهای آخر این فصل گرم سال می‌روید. با تکیه بر بازخوردی که از نیمه‌ی اول دریافت کرده‌اید، نقاط قوت خود را شناخته‌اید و این یعنی خودتان را شناخته‌اید؛ ازاین‌رو این نیمه، نیمه‌ی خود شماست. خودی واضح و شفاف که حالا یاد گرفته‌ است که چگونه خودش را مدیریت کند و از کاری که می‌کند، لذت می‌برد.

مهم‌ترین نکته‌ای که هر دانش‌آموزی باید یاد بگیرد، لذت‌بردن از کاری است که انجام می‌دهد و این موهبت بزرگ، آموختنی است. استعدادی ذاتی یا وراثتی نیست؛ اکتسابی است. مثلاً این طور نیست که دانش‌آموزی در یادگیری ریاضی استعداد ذاتی دارد و دیگری ندارد. هر دانش‌آموزی می‌تواند یاد بگیرد و از یادگیری لذت ببرد.

آری، لذت‌بردن از مطالعه و یادگیری هر درسی آموختنی است و با تمرین و تکرار ملکه‌ی ذهن می‌شود. این داستان همه‌ی نقاط‌قوتی است که داریم. هر نقطه‌قوت ما قله‌ای است که فتح کرده‌ایم. در یک کلام، نقاط‌قوت ما نتیجه‌ی زحمت و تلاش ماست.