54 رتبه‌ی یک‌رقمی کنکور 98 از سال‌های پایه به کانون آمدند

با اعلام نتایج کنکور 1398 مشخص شد که 54 نفر از این دانش‌آموزان، از دبستان و متوسطه‌ی اول در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

54 رتبه‌ی یک‌رقمی کنکور 98 از سال‌های پایه به کانون آمدند

با اعلام نتایج کنکور ۱۳۹۸ مشخص شد که ۵۴ نفر از این دانش‌آموزان، از دبستان و متوسطه‌ی اول در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کردند.

طبیعی است آن‌ها که زودتر شروع می‌کنند،‌ احتمال موفقیت خود را افزایش می‌دهند. پس اگر شما هم امروز که در مقطع متوسطه‌ی اول هستید، در آزمون‌ها شرکت می‌کنید، خوش‌حال باشید که در مسیر موفقیت گام برمی‌دارید. البته فراموش نکنید که صرفاً حضور در آزمون‌ها برای موفقیت کافی نیست،‌ بلکه آزمون‌ها ابزاری است که به شما بازخورد می‌دهد تا خودتان و توانایی‌هایتان را بیشتر و بهتر بشناسید و از سوی دیگر کمک می‌کند تا با کشف روش‌های مطالعاتی، مهارت‌های فراشناختی خود را افزایش دهید.

در کنار همه‌ی این‌ها با شرکت در آزمون‌ها عادت سخت‌کوشی را در خود نهادینه می‌کنید. فراموش نکنید عادت سخت‌کوشی، ویژگی مشترک رتبه‌های برتر است.