گفت‌وگو آموزش می‌دهد

با فرزندتان گفت‌وگو کنید. می‌پرسید موضوع گفت‌وگو چه باشد! هرچیزی! به موضوع اصلاً فکر نکنید. عمل کنید. این خودِ گفت‌وگوست که موضوع را می‌سازد و جذاب می‌کند.

گفت‌وگو آموزش می‌دهد

با فرزندتان گفت‌وگو کنید. می‌پرسید موضوع گفت‌وگو چه باشد! هرچیزی! به موضوع اصلاً فکر نکنید. عمل کنید. این خودِ گفت‌وگوست که موضوع را می‌سازد و جذاب می‌کند.

سریال یا تئاتر یا فیلمی سینمایی را با هم ببینید و درباره‌اش گفت‌وگو کنید. از بازی موردعلاقه‌اش بپرسید و دیالوگ جذابی که در خاطره‌اش مانده است.

برنامه‌ریزی کنید و هفته‌ای‌یک‌بار با هم به کتاب‌فروشی سر بزنید. زیباترین جای گفت‌وگو این‌جاست. رمان علمی‌تخیلی یا ادبی؟ کدام را بیشتر می‌پسندید و از خواندن آن بیشتر لذت می‌برید؟

هرازگاهی به موزه یا نمایشگاه نقاشی بروید. به هر شیء موزه یا تابلوی نقاشی که نگاه می‌کنید، بهانه‌ای است برای آغاز گفت‌وگو. گفت‌وگو آموزش می‌دهد.