عادت را به‌تدریج ایجاد کنید

این کار را تکرار کنید. متوجه می‌شوید که بهتر و عمیق‌تر یاد می‌گیرد و عادت جدیدی در او ایجاد می‌شود.

عادت را به‌تدریج ایجاد کنید

یکی از مسائل مهمی که دانش‌آموزان مقاطع بالاتر با آن‌ مواجه هستند، عادت به تکرار مطالب خوانده‌شده‌ی قبلی است و تا چند بار مطلبی را نخوانند، آن را یاد نمی‌گیرند. این موضوع با توجه به افزایش تعداد درس‌ها و حجم آن‌ها در دوره‌ی متوسطه باعث افت تحصیلی می‌شود.

برای این‌که این اتفاق در سال‌های آینده برای فرزند شما نیفتد، به‌جای دوباره و چندباره‌خوانی مطالب، او را به حل مسئله عادت دهید. برای این منظور، با توجه به حجم مطلب یا تکلیف، برای او مدت‌زمان تعیین کنید. از کتاب‌های پرتکرار و سؤالات چهارگزینه‌ای، روزانه برای او تعدادی سؤال مشخص کنید و از او بخواهید که آن‌ها را حل کند و بعد با یکدیگر پاسخ‌ها را تحلیل کنید.

این کار را تکرار کنید. متوجه می‌شوید که بهتر و عمیق‌تر یاد می‌گیرد و عادت جدیدی در او ایجاد می‌شود.