تست‌زنی هم مراحلی دارد

حتماً سؤال را تا آخر بخوانید و تا آخر حل کنید. تا اول سؤال را خواندید به خود نگویید که بقیه‌اش معلوم است.

تست‌زنی هم مراحلی دارد

یکی از راه‌های افزایش تسلط بر درس‌ها، حل تست است. سؤالات چهارگزینه‌ای با توجه به تعداد زیاد و زمان کم،‌ شما را با یک موضوع به چالش می‌کشد و در مراحل بعدی بین مباحث مختلف ارتباط برقرار می‌کند و سؤالات ترکیبی طرح می‌شود. نمونه‌ی خوب این سؤالات، کتاب‌های آبی و سه‌سطحی است. برای استفاده از این کتاب‌ها دانستن چند نکته، مهم است.

۱. حتماً سؤال را تا آخر بخوانید و تا آخر حل کنید. تا اول سؤال را خواندید به خود نگویید که بقیه‌اش معلوم است.

۲. بسته‌های پنج‌تایی، ده‌تایی یا بیشتر را برای تست‌زدن انتخاب کنید. هیچ‌وقت بعد از خواندن یک سؤال، همان موقع به سراغ پاسخش نروید.

۳. پس از مشخص‌شدن پاسخ‌های غلط، در جزوه و کتاب به دنبال پاسخ بگردید و اول خودتان جواب را پیدا کنید. بلافاصله به سراغ پاسخ‌نامه نروید.

۴. بعد از این مراحل، حالا پاسخ‌نامه را ببینید و توضیحات آن را بخوانید.

۵. نکاتی که از هر سؤال به دست می‌آورید، در دفتری بنویسید.