قهرمانان پیوستگی چه ویژگی‌هایی دارند؟

آن‌ها با ارتقای مهارت‌های فراشناختی خود، پله‌به‌پله به سمت موفقیتی که انتظارشان را می‌کشید، حرکت کردند.

قهرمانان پیوستگی چه ویژگی‌هایی دارند؟

کانونی‌ها در کنکور ۹۸ هم درخشیدند

قهرمانان پیوستگی چه ویژگی‌هایی دارند؟


نتایج کنکور ۱۳۹۸ اعلام شد و باز هم مانند سال‌های گذشته، دانش‌آموزان کانونی نتایج درخشانی کسب کردند. امسال هم مانند سال گذشته کلیدواژه‌ی رتبه‌های یک‌رقمی کنکور پیوستگی بود. امسال ۲۳ رتبه‌ی یک‌رقمی کشور بیش از یک سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده بودند. حالا سؤال این است که قهرمانان پیوستگی چه ویژگی‌هایی دارند؟

۱. قهرمانان پیوستگی می‌دانند که موفقیت تصادفی نیست و محصول زحمت و تلاش از سال‌های پایه است.

۲. آزمون‌های برنامه‌ای کانون برایشان همانند حلقه‌های زنجیری است که آن‌ها را به سمت هدفشان هدایت می‌کند. بازخورد مداوم از طریق آزمون‌ها یکی از ابزارهای مهم آن‌ها برای رسیدن به این قهرمانی بوده است.

۳. غیبت در آزمون‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. آن‌ها می‌دانند که هر غیبت آن‌ها را از هدفشان دور می‌کند.

۴. شرکت در هر آزمون بخشی از یادگیری‌های ناقصشان را آشکار می‌کند و فرصت تبدیل به یادگیری کامل را برایشان ایجاد می‌کند.

۵. قهرمانان پیوستگی با شرکت در آزمون‌ها و بازخوردی که می‌گیرند، روش‌های مطالعاتی خود را در سال‌های پایه کشف می‌کنند.

۶. آن‌ها با ارتقای مهارت‌های فراشناختی خود، پله‌به‌پله به سمت موفقیتی که انتظارشان را می‌کشید، حرکت کردند.