پیوستگی خودِ موفقیت است

زیاد شنیده‌ایم که افراد موفق، سخت‌کوش و پرتلاش هستند؛ اما موضوعی که کم‌تر به آن توجه می‌شود، استمرار و پیوستگی است.

پیوستگی خودِ موفقیت است

زیاد شنیده‌ایم که افراد موفق، سخت‌کوش و پرتلاش هستند؛ اما موضوعی که کم‌تر به آن توجه می‌شود، استمرار و پیوستگی است. تلاش می‌کنیم و آزمون می‌دهیم. نتیجه هرچه باشد باید مسیر دو هفته‌ی بعد را طراحی کنیم و ادامه دهیم.

وقتی نتیجه خوب نیست چه واکنشی دارید؟ آیا کار را رها می‌کنید؟ ایراد می‌گیرید و قوانین مسابقه را به هم می‌زنید یا با انگیزه از کارنامه‌تان درس می‌گیرید و ادامه می‌دهید؟

یکی از تفاوت‌های افراد موفق و ناموفق همین است. افراد موفق هم گاهی سرعتشان کم می‌شود و به مشکل می‌خورند؛ اما هیچ‌گاه متوقف نمی‌شوند و به مسیر خود ادامه می‌دهند. آزمون‌ها بازخورد منظم دوهفته‌یک‌بار به شما می‌دهد.

برای حفظ پیوستگی به این چند نکته توجه کنید:

۱. نتیجه‌تان را کمال و تمام بپذیرید و به دنبال کشف دلایل موفقیت و علت نتیجه‌نگرفتن در هر درس بگردید.

۲. ادامه دهید. به ساعت هشت صبح جمعه‌ی دو هفته‌ی بعد فکر کنید.

۳. فکر غیبت‌کردن در آزمون را از سر خود بیرون کنید. غیبتْ ریسمان پیوستگی را پاره می‌کند.

مازیار شیروانی مقدم
نويسنده : مازیار شیروانی مقدم