ده سال آینده

چشمانتان را باز کنید و به این موضوع بیاندیشید که برای اینکه تمامی این سوالات در ده سال آینده پاسخشان مثبت باشد به اندازه‌ی کافی تلاش می‌کنید؟

ده سال آینده

شما را به تماشای ده سال آینده‌ی خودتان دعوت می‌کنم. چشمانتان را ببندید. ده سال آینده فرارسیده است. خودتان را در چه موقعیتی می‌بینید؟ آن فردی شده اید که دوست داشتید باشید؟ موقعیت اجتماعیتان‌ را دوست دارید؟ در شغل مورد علاقه‌تان فعال هستید؟ میزان درآمدتان‌ همان است که ده سال قبل تصورش را می‌کردید؟ خوشحال هستید؟

چشمانتان را باز کنید و به این موضوع بیاندیشید که برای اینکه تمامی این سوالات در ده سال آینده پاسخشان مثبت باشد به اندازه‌ی کافی تلاش می‌کنید؟

حال که تابستان تمام شده است و در آغاز مهر ماه هستیم و هنوز زمان قابل‌توجه و اتکایی برای تغییر ده سال آینده‌مان داریم، شروعی جدی و تلاشی مستمر داشته باشیم تا نتیجه رضایت‌بخش باشد و بتوانیم پیروزی را از آن خود سازیم.

دوست دارید ده سال آینده‌تان چگونه باشد؟

مطالب مرتبط