یک سؤال که ممکن برای شما هم پیش بیاید

به تک تک سوالات زیر پاسخ دهید و اگر پاسخ ایده آل بود روند را ادامه دهید و اگر پاسخی که به این سوالات میدهید رضایت بخش نبود سعی کنید تغییری مثبت ایجاد کنید .

یک سؤال که ممکن برای شما هم پیش بیاید

سوال متداول بسیاری از دانش آموزان این است که چرا پیشرفت نمیکنم ؟ چرا نتایجم راکد است ؟‌

و برای این موضوع دنبال راه حل هستند .

اما پاسخ چیست ؟

برای پیشرفت در نمره و درصد و نتیجتا تراز کافیست خود را آنالیز کنید .

کمیت‌ و کیفیت خود را بررسی و تحلیل کنید .‌

به تک تک سوالات زیر پاسخ دهید و اگر پاسخ ایده آل بود روند را ادامه دهید و اگر پاسخی که به این سوالات میدهید رضایت بخش نبود سعی کنید تغییری مثبت ایجاد کنید .

۱.ساعت مطالعه من چقدر است ؟

۲. تعداد تست ها و تمریناتی که برای هر درس کار میکنم چند تا است؟

۳. میزان تمرکزم‌ به هنگام مطالعه چه میزان است؟

۴. پیشرفت کردن در نمره و تراز اولویت چندم برنامه من است؟

۵.انگیزه من برای ادامه دادن چقدر است؟

۶.به چه میزان به تحلیل آزمون پایبند هستم ؟

 

۷ . میزان وفاداریم به هدفگذاری چند از ده چقدر است؟

۸. آیا برای آزمون دادن استراتژی دارم ؟

۹.میزان پذیرش من برای  راهنماییهای افراد توانمندی چون پشتیبان و معلم ها چه میزان است ؟

۱۰. روند مطالعه دروس را به صورت صحیح طی میکنم؟  (برای اینکار می توانید نمونه هایی از کلکسیون روش ها را بررسی کنید (

با پاسخ به سوالات بالا به آنالیز کامل از خود دست می یابید و این خود یعنی موفقیت چرا که با اندک تغییراتی می توانید پیروزی را از آن خود سازید .