بازی تازه آغاز شده است!

به سینا گفته بودم: «اگر سخت تلاش کنی، مطمئن باش می‌توانی تراز بالای 6000 بیاوری.» باورش نمی‌شد و تأکید داشت که تراز 6000 برای از ما بهتران است.

بازی تازه آغاز شده است!

به سینا گفته بودم: «اگر سخت تلاش کنی، مطمئن باش می‌توانی تراز بالای ۶۰۰۰ بیاوری.» باورش نمی‌شد و تأکید داشت که تراز ۶۰۰۰ برای از ما بهتران است. البته تقصیر از باور سینا نبود. مسئله توان و تلاش او بود که هیچ‌گاه به حدی که توانایی‌اش را داشت، نمی‌رسید. در حرف همیشه از تلاش بسیار می‌گفت؛ اما در عمل همواره مشکلاتی وجود داشت که توان سینا را کم کرده و او را از مسیر سخت‌کوشی خارج می‌کرد.

اما بالاخره شد! این بار که سینا تلاشش همان چیزی بود که می‌بایست باشد، به تراز ۶۰۰۰ رسید. به او گفتم: «حفظ این تراز سخت‌تر از به‌دست‌آوردنش است! بازی تازه آغاز شده است!»

اما این دفعه دیگر سینا حرفی درباره‌ی از ما بهتران نزد. دیگر به چالش‌ها فکر نمی‌کرد. او تصمیمش را گرفته بود که برای بار دوم هم، تراز بالای ۶۰۰۰ بیاورد.

بازی برای سینا آغاز شده بود و او دیگر نمی‌خواست آنچه را به دست آورده بود، به‌راحتی از دست بدهد.