گفتگوهای رتبه‌ی 45 م.3 رشته‌ی هنر از اسفراین با دانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگوهای رتبه‌ی 45 م.3 رشته‌ی هنر از اسفراین با دانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای خانم فاطمه طیبی رتبه ی 45 منطقه 3 رشته ی هنر و 265 رشته زبان از شهر اسفراین را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها میتوانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها در سایت کانون ( لیست اسامی)

نام کاربر
متن کامنتتاریخ ثبت
فاطمه طیبی، یازدهم ریاضی - اسفراینکامنتکتاب درسی بهترین منبع مطالعه برای کنکور و امتحانات مدرسه است13961208
فاطمه طیبی، یازدهم ریاضی - اسفراینکامنتتوجه به نقاط قوت مهمتر است13961221
فاطمه طیبی، یازدهم ریاضی - اسفراینکامنتبهترین روش در دوران جمع بندی روش سه روز یه بار است13970229
فاطمه طیبی، هنر - اسفراینکامنتمن تکنیک مدیریت زمان را در منزل اجرا می‌کنم13970707
فاطمه طیبی، هنر - اسفراین - میانگین تراز 5785کامنتجعبه ابزار کارنامه کانون عالی است13971110