روش مطالعه درس دین و زندگی با استفاده از کتاب آبی کانون

درس دین و زندگی، درس جذاب و خوبی است و شما با مطالعه درست این درس می‌توانید درصد بالایی را در آزمون‌ها و کنکور کسب کنید.

روش مطالعه درس دین و زندگی با استفاده از کتاب آبی کانون

روش مطالعه درس دین و زندگی با استفاده از کتاب آبی کانون

درس دین و زندگی، درس جذاب و خوبی است و شما با مطالعه درست این درس می توانید درصد بالایی را در آزمون ها و کنکور کسب کنید. روش پیشنهادی ما، مطالعه این درس در پنج مرحله می باشد:

مرحله اول: در این مرحله، در پنج دقیقه یک نگاه کلی به درس بیندازید تا تمام  موضوعات درس در دست شما بیاید.

مرحله دوم: در مرحله دوم  خط به خط  متن درس را با دقت فراوان بخوانید، توجه داشته باشید ممکن است  در این مرحله ، خواندن متن، یک الی دو ساعت طول بکشد ولی نگران نباشید چرا که با این کار درس را به صورت مفهومی  یاد می گیرید. سپس آیات هر درس را خوب بخوانید و سعی کنید کلمات عربی و ترجمه آن ها ومتن مربوط به آیات را به ذهن خود بسپارید. روش شما درباره احادیث کتاب نیز تقریبا به این صورت است بهتر است بدانید که احادیث از چه امامی و درباره چه موضوعی آورده شده است.

مرحله سوم: یکی از دروسی که به کتاب کمک آموزشی نیازمند است، همین درس است. به درس نامه کتاب آبی مراجعه نمایید و آن را بخوانید و نکات مربوط به متن کتاب، احادیث، آیات، علت و معلول ها را در کتاب درسی خود یادداشت نمایید تا در موقع مرور مطالب بتوانید به تمامی نکات دسترسی داشته باشید.

مرحله چهارم: در این مرحله به تست های کتاب آبی مراجعه نمایید و حداقل 40 تست (دو پیمانه از کتاب آبی) را بزنید تا مطالب به خوبی در ذهنتان حک شود و خود را بسنجید، در صورتی که در انجام تست ها به مشکلی برخوردید یک بار دیگر به متن کتاب درسی خود و نکاتی که درآن یاداشت کرده اید، مراجعه کنید  و با دقت بیشتری مطالب را  مطالعه کنید .

مرحله پنجم: در آخرین مرحله  خود را در آزمون ها بیازمایید و آن ها را تحلیل کنید، سپس آن دسته از نکاتی که خودتان متوجه آنها نشده بودید، در متن کتاب درسی تان یادداشت نمایید. برای مرور مطالب، بهترین راه، استفاده از تست های استاندارد و شرکت در آزمون ها و همچنین پیوستگی در مطالعه مطالب حفظی کتاب است.

موفق و مؤید باشید.

محمدجواد عزیزی عارف، رتبه 74 کنکور سراسری

امیرمسعود حاجی محمودی، رتبه 91 کنکور سراسری