یازدهم ریاضی را در اینستاگرام دنبال کنید!

پیج یازدهم ریاضی را در اینستاگرام دنبال کنید و از مطالب علمی و مشاوره ای این پیج استفاده کنید...

یازدهم ریاضی را در اینستاگرام دنبال کنید!

یازدهم ریاضی؛ این بار در اینستــاگرام


در صفحه دوازدهم ریاضی در اینستاگرام چه خواهد گذشت:

* تحلیل سوالات کنکور سراسری

* ریزنکـته و خلاصه درسنامه

* تجزیه و تحلیل منطق برنامه راهبردی آزمون ها

* مطالب مشاوره ای در خصوص افزایش تمرکز، رشد تراز و ... .


چه چیزی پیج اینستاگرام دوازدهم ریاضی را متمایز می کند:

* تهیه مطالب توسط رتبه های برتر کنکور

* ایجاد ارتباط مستقیم دانش آموزان با رتبه های برتر جهت پاسخ به سوالات شما

* برگزاری مسابقات علمی

* و ... .


در جدول زیر چند نمونه از پست های پیج یازدهم ریاضی را مشاهده می کنید.

مطلب درسی « خلاصه نکات شیمی »مطلب درسی « فرمول کاربردی لگاریتم »
مطلب « تحلیل سوالات کنکور »مطلب درسی « نکات اتحادها »


پیج یازدهـــم ریاضی را در اینستـاگرام دنبال کنید:

پیج یازدهم ریاضی:  
kanoonir_11r@ را در اینستاگرام جستجو نمایید یا روی لینک دنبال کردن ما در پیج یازدهم ریاضی کلیک نمایید.