نمونه سوالات فارسی -آمادگی آزمون 22شهریور- هفتم

توصیه می‌کنم سوالات فارسی زیر را قبل از آزمون 22شهریور حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات فارسی -آمادگی آزمون 22شهریور- هفتم

توصیه می کنم سوالات فارسی زیر را قبل از آزمون 22شهریور حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.