پاسخ آزمونک زیست‌شناسی(11)

سجاد جعفری دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس زیست شناسی

پاسخ آزمونک زیست‌شناسی(11)

دانش آموزان کوشا و پویای یازدهمی!


پاسخ آزمونک زیست‌شناسی (11) به صورت فایل PDF ضمیمه شده است.

محتوای فایل شامل 30 پاسخ تشریحی سوالات زیست شناسی دهم می‌باشد.

لازم به ذکر است فایل سوالات آزمونک زیست‌شناسی (11) در تاریخ 98/6/11 به  صفحه‌مقطع یازدهم تجربی سایت پست شده است.


پیروز باشید.