چگونه طبق برنامه‌ی راهبردی پیش برویم؟

آشنایی با هنر آزمون‌دادن و عمل‌کردن به برنامه‌ی آن، بخش مهمی از مشکلات پیش روی دانش‌آموزان را حل می‌کند.

چگونه طبق برنامه‌ی راهبردی پیش برویم؟

آشنایی با هنر آزمون‌دادن و عمل‌کردن به برنامه‌ی آن، بخش مهمی از مشکلات پیش روی دانش‌آموزان را حل می‌کند. هنر آزمون‌دادن یعنی دانش‌آموز قبل از آزمون باید از سرفصل‌های آزمون آگاهی داشته باشد، برای مطالعه‌ی آن‌ها برنامه‌ریزی کند، برنامه را به‌درستی اجرا کند، حین آزمون‌دادن به روش درست آزمون‌دادن، عمل کند و پس از آزمون‌دادن، آن را تحلیل کند.

 برای هر درس مطابق با برنامه‌ی راهبردی آزمون، جدولی تنظیم کنید. محدوده‌ی هر درس را جلوی آن بنویسید و پس از آزمون، در زیر همان جدول ارزیابی خود را بنویسید؛ یعنی مشخص کنید که آیا به محدوده‌ای که تعیین کرده بودید رسیده‌اید یا خیر و اگر رسیده‌اید، آیا نتیجه‌ی مطلوب گرفته‌اید یا خیر. فرصت‌های خوبی برای جبران عقب‌افتادگی‌ها و رفع نقاط ضعف وجود دارد که باید آن‌ها را شناخت و از آن‌ها استفاده کرد. در برنامه‌ی هفتگی خود ۱۰درصد از کل زمان خود را به جبران این موارد اختصاص دهید. تعطیلات پیش‌بینی‌نشده در ایام مدرسه و وقت‌های اضافی درس‌های دیگر که حین انجام برنامه متوجه آن‌ها می‌شوید، گزینه‌های مناسبی برای جبران است.

مهم‌ترین کار برای عقب‌نماندن از برنامه‌ی آزمون‌ها، اولویت‌بندی است. گاهی ‌اوقات دانش‌آموز از برنامه‌ی آزمون‌ها عقب می‌افتد و تا آزمون بعد، فرصت جبران پیدا نمی‌کند. برای مثال، وقتی دانش‌آموز درس آزمون قبل را نخوانده ‌است و باید درس جدید آزمون بعد را مطالعه کند، اولویت‌بندی تکالیف درسی مشکل‌گشاست. اگر درس قبلی پیش‌نیاز درس بعدی باشد، باید ابتدا درس قبلی را مطالعه کند؛ اما اگر مبحث بعدی مستقل است و برای فهم آن به درک و فهم درس قبل نیاز نیست، بهتر است برای شرکت در آزمون برنامه‌ای، درس بعدی و مطالب جدید را بخواند. البته باید مطلب آزمون قبل، در فرصتی مناسب حتماً مطالعه شود. مهم این است که از همه‌ی توان خود به بهترین شکل استفاده کنید.