پیش‌خوانی، برگ‌برنده‌ی تابستانی‌ها

تابستان برای دانش‌آموزان بیش از هر زمانی اهمیت دارد و پیش‌خوانی درس‌های سال بعد، مهم‌ترین ویژگی آن است که اهمیت تابستان را دوچندان می‌کند.

پیش‌خوانی، برگ‌برنده‌ی تابستانی‌ها

تابستان برای دانش‌آموزان بیش از هر زمانی اهمیت دارد و پیش‌خوانی درس‌های سال بعد، مهم‌ترین ویژگی آن است که اهمیت تابستان را دوچندان می‌کند. پیش‌خوانی درس‌ها در سه جنبه‌ی مطالعاتی به دانش‌آموز کنکوری کمک می‌کند:

آشنایی با درس‌های سال بعد: وقتی درسی را پیش‌خوانی می‌کنید، با کلیات درس آشنا می‌شوید. بنابراین خودتان را برای تدریس معلم آماده‌ می‌کنید و مطالب سخت و آسان آن را برای خودتان مشخص می‌کنید. با این کار هنگام آزمون‌دادن یا هنگام تدریس معلم می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کرده و در مرحله‌ی بعد یادگیری خود را تکمیل کنید.

مدیریت زمان: وقتی یک مرحله از سایر دانش‌آموزان جلوتر باشید، گویی زمان بیشتری نسبت به آن‌ها دارید. مزیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که در ایستگاه‌های جبرانی، برای افزایش تسلط و تمرینِ بیشتر می‌کوشید و سایرین برای جبران نواقص یادگیری و ضعف‌هایشان تلاش می‌کنند. این نکته می‌تواند عامل پیشرفت شما در آزمون‌های برنامه‌ای باشد.

تقویت فراشناخت: فراشناخت یکی از مهارت‌هایی است که دانش‌آموز باید از ابتدای مطالعه تا انتهای مسیر برای تقویت آن بکوشد. هنگامی که پیش‌خوانی می‌کنید، مطالب درسی را به موارد مشابه از سال‌های قبل ارتباط می‌دهید، میزان سختی آن را از نگاه خودتان تعیین می‌کنید، توانایی ذهنی خود را در مطالعه افزایش می‌دهید و با ویژگی‌های مطالعاتیِ خود آشنا می‌شوید. این‌ها چیزهایی است که فراشناخت شما در مطالعه را افزایش می‌دهد و به موفقیت شما در آزمون سراسری کمک می‌کند.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید